TEK-akatemiassa katsottiin tulevaisuuteen

|
Uutinen
Kuuntele

TEKin vuoden suurimmassa opiskelijatapahtumassa opiskelija-aktiivit ympäri Suomen pääsivät tutustumaan ammattijärjestöönsä paremmin sekä tekemään konkreettisia kehitysehdotuksia TEKin toimintaan.

Yli 120 tekniikan alan opiskelijavaikuttajaa kokoontui torstaina Lappeenrantaan TEK-akatemiaan verkostoitumaan ja kehittämään TEKin toimintaa. Perinteiset kiltayhteistyöpäivät laajenivat tänä vuonna TEKin suurimmaksi opiskelijatapahtumaksi, jonne osallistui kiltojen puheenjohtajia, fuksivastaavia ja TEKin kiltayhdyshenkilöitä kaikilta Suomen tekniikan alan opiskelijapaikkakunnilta. Tänä vuonna mukana olivat myös TEKin yhteistyöainejärjestöt luonnontieteiden puolelta.

Tapahtuman tarkoituksena oli perehdyttää uusia aktiiveja TEKin toimintaan, antaa eväitä TEKistä kertomiseen ja kerätä konkreettisia kehitysehdotuksia opiskelijoilta. Lisäksi päivä antoi opiskelijatoimijoille harvinaisen tilaisuuden verkostoitua toisten paikkakuntien aktiivien kanssa ja tutustua toistensa opiskelijakulttuureihin.

TEK 2025 opiskelijan silmin

Kiltojen puheenjohtajat pääsivät pohtimaan TEKin tulevaisuutta ja ideoimaan uutta TEKin toimintaan yhdessä toiminnanjohtaja Heikki Kaupin kanssa. Puheenjohtajat keskustelivat opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksista TEKissä ja ideoivat TEKin opiskelijapalveluita ja edunvalvontaa vuonna 2025. Etenkin opiskelijoiden työllistymisen tukeminen tuli keskusteluissa esille. TEKin toivottiin myös olevan yhä näkyvämpi riviopiskelijalle. Keskustelua herätti myös ylioppilaskunnan ja TEKin roolien suhde opiskelijoiden edunvalvojana.

Palvelut tutuiksi

Fuksivastaavat ja kiltayhdyshenkilöt tutustuivat TEKin toimintaan erilaisten tehtävien ja rastien kautta. Fuksivastaavat ratkoivat visaisia caseja ja tutustuivat TEKiin leikkimielisen tietokilpailun avulla. TEK-kiltayhdyshenkilöille tulivat päivän aikana tutuksi niin CV-klinikka, työsuhdelakineuvonta, työmarkkinaedunvalvonta kuin työnhakupalvelutkin. Rasteilla muun muassa suunniteltiin TEK-appsia, korjattiin työsopimus ja pohdittiin, mitä erilaisia taitoja ammatillisen osaamisen lisäksi erilaisissa tekniikan alan töissä tarvitaan.

- Opiskelijat pääsivät miettimään, mitkä taidot ammatillisen substanssiosaamisen auttavat onnistumaan esimerkiksi projektipäällikön, konsultin tai teknisen asiantuntijan työssä. Moni olikin jo kesätöissä tai osa-aikatyössä huomannut, että esimerkiksi sosiaaliset taidot ja esiintymistaidot ovat tärkeitä monessa tehtävässä, kertoi TEKin ura- ja rekryasiamies Simo Kokko.

Myynnissä (ja sitseillä) asenne ratkaisee

Kaikki opiskelija-aktiivit tarvitsevat myyntitaitoja niin tulevaisuuden työpaikassaan kuin kesätyön hankkimiseen, joten TEK-akatemian päiväohjelma päättyi Suomen virallisen myyntimiehen, Jethro Rostedtin myyntipuheeseen.

- Huippumyyjä ei ole sen älykkäämpi, sosiaalisempi tai hauskempi kuin kukaan muukaan. Asenne ratkaisee, ja huippumyyjän tunnistaa siitä, että hän tuntee tuotteensa läpikotaisin, Rostedt sanoi.

Hän painotti puheessaan myös positiivisuutta, hyvää itsetuntemusta ja jaksamisen merkitystä.

- Älkää ikinä sanoko pomolle, että annatte itsestänne 110 prosenttia, kun teillä ei ole sitä 110 prosenttia, Rostedt muistutti. 

TEK-akatemia huipentui sitseihin illalla Lappeenrannassa. Akateemista pöytäjuhlaa, jossa eri paikkakuntien sitsikulttuurit sekoittuivat, vietettiin tänä vuonna teemalla lapsuuden haaveammatti.

Kuvia ja tunnelmia päivästä löydät Twitteristä aihetunnisteella #TEKakatemia.

Lisätietoja TEKin opiskelijatoiminnasta: