Sosiaalinen dumppaus kuriin

|
Uutinen
Kuuntele

Turvallinen työ ja oikeudenmukaisuus kuuluvat kaikille. Sosiaalinen dumppaus tulee saada kuriin, korostaa Pohjoismaiden teollisuustyöntekijät Nordic IN kannanotossaan.

Tietyillä työmarkkinoiden alueilla esiintyy yhä enemmän sosiaalista dumppausta. Etenkin tilapäisesti toisessa maassa työskentelevien ulkomaisten työntekijöiden kohdalla tämä on enemmän sääntö kuin poikkeus.

– Sosiaalisen dumppauksen määrä vaihtelee. On yrityksiä, jotka johdonmukaisesti maksavat hieman pienempiä palkkoja kuin työehtosopimusten mukaiset minimipalkat, ja on yrityksiä, joiden maksamat palkat ovat reilusti pienemmät kuin työehtosopimuksissa on määritelty, eilen kokoontunut Pohjoismaiden teollisuustyötekijät Nordic INin hallitus toteaa kannanotossaan.

Järjestö korostaa, että työmarkkinoiden tulee olla avoimia ja tänne saapuva työvoima on tervetullutta, mutta sillä tulee olla samat työehdot kuin täällä vakituisesti työskentelevillä.

– Jos näin ei ole, kaikkien ehdot heikkenevät, ja sosiaalinen dumppaus toteutuu.

– Turvallisuus työssä tarkoittaa myös sellaisia työsuhteen muotoja, jotka antavat turvaa työ- ja yksityiselämässä. Toistuvat lyhyet määräaikaiset työsuhteet, sijaisuudet ja koeaikaiset työsuhteet estävät ihmistä rakentamasta yksityiselämää, joka mahdollistaa taloudellisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin, kannanotossa todetaan.

Pohjoismaista mallia ei saa hylätä

Pohjoismaiden teollisuustyöntekijät Nordic IN puolustaa nykyisiä sopimusmalleja, jotka ovat itsenäisten työmarkkinaosapuolten neuvottelujen tulosta. Neuvottelujärjestelmämme ja työpaikoilla harjoitettavan vahvan ay-toiminnan avulla torjumme sosiaalista dumppausta ja jäsentemme olojen heikentämistä. Pohjoismaiset mallit ovat hyviä työkaluja.

– Kaiken ay-toiminnan tärkein päämäärä on parempien työehtojen aikaansaaminen jäsenistölle. Tämän solidaarisuuden kulmakiviä ovat tasa-arvo ja se, että ketään ei syrjitä. Teemme työtä saadaksemme ihmisille tasavertaiset työehdot ja kohtelun sekä samanarvoisuuden ja taistelemme kaikenlaista syrjintää vastaan.

Pohjoismaiden teollisuustyöntekijät kehottavat työnantajia kaikkialla Pohjoismaissa tunnustamaan vastuunsa pohjoismaisesta toimintamallistamme. Sovittuja sääntöjä kiertävien työnantajien on lopetettava kaikkien työehtoja heikentävien työsuhteiden tarjoaminen.

TEK on Pohjoismaiset teollisuustyöntekijät NORDIC INin jäsen.