Sivutoiminen yrittäjyys on mahdollisuus - myös yhteiskunnalle

|
Uutinen
Kuuntele

Diplomi-insinööriä ja ekonomia innostaa sivutoimiseen yrittäjyyteen itsensä toteuttaminen ja valmistautuminen päätoimiseen yrittäjyyteen.

Kun ekonomi tai diplomi-insinööri ryhtyy sivutoimiseksi yrittäjäksi, vahvoja motiiveja ovat oman liikeidean testaaminen ennen päätoimiseksi yrittäjäksi ryhtymistä sekä yrittäjyys varasuunnitelmana palkkatyön loppumisen varalta. Tämä selviää Suomen Ekonomien ja Tekniikan akateemiset TEKin yhteisestä kyselytutkimuksesta.

Suomen Ekonomien puheenjohtaja Timo Saranpää pitääkin sivutoimiyrittäjyyttä erittäin tärkeänä juuri siksi, että se edesauttaa uusien liikeideoiden kehittymistä. "Sivutoimiyrittäjyyttä polkuna siirtyä päätoimiseksi yrittäjäksi on voitava tukea, sillä uudet työpaikat syntyvät pk-yrityksiin", Saranpää sanoi Teknologiayrittäjyyspäivillä Vaasassa 23.10.2014. Hän toivoo parempaa ymmärrystä akateemisen yrittäjyyden hyödyllisyydelle ja haluaa nostaa sen arvostusta.
 
- Suomen Ekonomit ja TEK ovat löytäneet hyvän tavan tehdä yhteistyötä yrittäjyyden edistämiseksi. Olemme luoneet toimivan palvelujen ja vaikuttamisen verkoston. Mukaan sopii muitakin toimijoita, jotka ymmärtävät akateemisen yrittäjyyden merkityksen", totesi Saranpää ja heittää haastetta uuden puheenjohtajan valintaa tekevälle Suomen Yrittäjille.
 
TEKin hallituksen puheenjohtaja Marjo Matikainen-Kallström vaati samassa tapahtumassa viranomaisille yhtenäistä kriteeristöä yrittäjästatuksen määrittelylle, sillä viranomaisten erilaiset tulkinnat voivat pahimmassa tapauksessa vaarantavat henkilön oikeusturvan.
 
- Määritelmät on saatava selkeiksi myös roolista toiseen siirtymisen helpottamiseksi. Yrittäjän ja palkansaajan roolien rinnakkaisuus on nähtävä mahdollisuutena myös yhteiskunnan kannalta, ja tämän mahdollisuuden hyödyntäminen on otettava nykyistä paremmin huomioon lainsäädännössä", Matikainen-Kallström sanoi.
 

Motiiveina itsensä toteuttaminen ja valmistautuminen päätoimiseksi yrittäjäksi

Suomen Ekonomien ja TEKin kyselytutkimuksen mukaan sivutoimisesti yrittäjinä toimivien ekonomien ja diplomi-insinöörien tärkein vetovoimatekijä yrittäjyyteen on itsensä toteuttaminen. Tärkeitä motiiveja ovat myös liikeidean testaaminen ennen päätoimiseksi yrittäjäksi ryhtymistä sekä yrittäjyys varasuunnitelmana palkkatyön loppumisen tai vähenemisen varalta. Myös lisätulot ovat useimmille tärkeitä.
 
Sivutoimiyrittäjyys näyttää olevan melko pysyväisluontoista: vain kuudennes vastaajista pitää siirtymistä päätoimiseksi yrittäjäksi kolmen vuoden sisällä todennäköisenä.
 
Pääsääntöisesti palkkatyön ja sivutoimiyrittäjyyden yhdistäminen onnistuu vastaajien mielestä hyvin. Palkkatyön ja yrittäjyyden koetaan myös hyödyttävän toisiaan. Etenkin palkkatyön katsotaan hyötyvän yrittäjyyden tuomasta monipuolisesta, kokonaisvaltaisesta näkemyksestä ja kasvaneesta työtehokkuudesta.
 
Vastaajat pitävät tärkeänä sitä, että sivutoimiyrittäjyys ilmiönä tunnistetaan ja tunnustetaan omissa liitoissa. He tiedostavat työelämän muutoksen: siirtymät palkkatyön ja yrittäjyyden välillä sekä näiden rinnakkaisuus ovat tätä päivää ja tulevaisuutta.
 
Sivutoimiyrittäjien mielestä omaa osaamista pitäisi voida hyödyntää joustavasti. Vastaajien suurimmat huolet kohdistuvatkin työttömyysturvaan ja sosiaaliturvaan yleensä. Sivutoimiyrittäjän työttömyysturvaan liittyvissä kysymyksissä kaivataan tukea ja neuvontaa. Kolme neljännestä vastaajista piti tärkeänä byrokratian keventämistä liittyen esimerkiksi lupiin, veroihin ja tilastointiin.
 
Kysely sivutoimiyrittäjyydestä diplomi-insinöörien ja ekonomien keskuudessa tehtiin keväällä 2014. Siihen vastasi 850 sivutoimisena yrittäjänä toimivaa Suomen Ekonomien ja Tekniikan akateemiset TEKin jäsentä. Heistä osa myös haastateltiin henkilökohtaisesti.