Sitoutumattomat lisäsivät kannatustaan TEKin vaaleissa

|
Uutinen
Kuuntele

Tekniikan akateemiset TEKin valtuustoon on valittu jäsenäänestyksellä 70 edustajaa seuraavaksi kolmevuotiskaudeksi.

Puolueisiin sitoutumaton vaaliliitto Yhtenäinen TEK ja teekkarihenki sai valtuustoon 5 lisäpaikkaa edellisiin vaaleihin verrattuna ja ohitti kokoomuksen TEKin valtuuston suurimpana ryhmänä. Kokoomus menetti vaaleissa neljä paikkaa ja keskusta yhden paikan. Poliittisista ryhmistä vain vihreät eteni ja sai yhden lisäpaikan.

Uusista valtuutetuista naisia on peräti 47 prosenttia (37 % vuonna 2014). Naisten osuus äänioikeutetuista on noin 21 prosenttia. Valtuutettujen keski-ikä on 47 vuotta (45 v vuonna 2014).*)

Uuden valtuuston voimasuhteet Tekniikan akateemisten vaalipiirissä ovat seuraavat:

  • Yhtenäinen TEK ja teekkarihenki (sit.) 21 (+5)
  • TEKin Nuoret (sit.) 6 (ei muutosta)
  • Kokoomus 17 (-4)
  • iTyö (sit.) 13 (-1)
  • Vihreät 7 (+1)
  • Sosialidemokraatit 1 (ei muutosta)
  • Keskusta 1 (-1)
  • Vasemmistoliitto 0 (ei muutosta)

Lisäksi vaaleilla valittiin järjestösopimuksen mukaiset 4 edustajaa ruotsinkielisen jäsenjärjestö TFiFin vaalipiiristä.

Ääniharavat

Vaalien ääniharava suurimmalla, eteläisellä vaalialueella oli TEKin hallituksen puheenjohtaja Marjo Matikainen-Kallström (kok, Espoo) 279 äänellä. Seuraavina olivat espoolaiset vihreät Saara Hyrkkö 205 äänellä ja Jyrki Kasvi 176 äänellä.

Läntisen vaalialueen äänikuningas oli TTY:n rehtori Mika Hannula (Yhtenäinen TEK ja teekkarihenki, Tampere) 85 äänellä, kakkosena saman ryhmän Arto Timperi (Tampere) 81 äänellä ja kolmosena Suvi Salomaa (TEKin nuoret, Tampere) 79 äänellä.

Itäisen alueen suurimman ääniosuuden keräsi Kimmo Koskinen (kok, Varkaus), 54 ääntä. Pohjoisella alueella eniten ääniä sai Timo Kokkonen (iTyö, Oulu), 57 ääntä.

Suhteellisella ääniosuudella mitattuna TEKin vaalien äänikuningas on Kimmo Koskinen, joka sai 6,7 prosenttia itäisen vaalialueen äänistä.

TFiF-vaalipiirissä, jossa ehdokkaita asetti vain yksi vaaliliitto, Mikael Federley (Tfifarna, Espoo) keräsi 104 äänen saaliin.

Edelliseen valtuustoon verrattuna valtuuston varsinaisiksi jäseniksi nousi 28 uutta valtuutettua. Osa heistä on kuitenkin osallistunut valtuustotyöhön viime kaudellakin varaedustajana tai on ollut valtuuston jäsenenä vuoden 2014 vaaleja edeltäneillä vaalikausilla. Uuden valtuuston ikäpresidentti on Yrjö Neuvo, 73, ja kuopus Suvi Salomaa, 26. **)

Kaksi kolmesta äänestä annettiin sähköisesti

Äänioikeutettuja jäseniä TEKin vaalissa oli lähes 51.000. Ehdokkaita oli 467. Äänestysprosentti oli 22,6 ***), joka on 0,8 prosenttia vähemmän kuin edellisissä, kolmen vuoden takaisissa vaaleissa.

Vaali toteutettiin nyt kolmannen kerran yhdistelmävaalina, jossa jäsen sai valintansa mukaan äänestää joko sähköisesti tai postitse. 69 prosenttia annetuista äänistä oli nyt sähköisiä, kun edellisiissä vaaleissa sähköisten äänten osuus oli hiukan alle puolet.

Katso kaikki valtuustoon valitut ja varaedustajat

*) Tämä kappale on lisätty artikkeliin 12.4. klo 13.15.
**) Tämä kappale on lisätty artikkeliin 12.4. klo 16.40.
***) Äänestysprosenttia korjattu tarkistusten perusteella yhdellä desimaalilla ylöspäin 11.4.2017 klo 16.00.
 

Avainsanat: