Selvitys: Nuoret yritykset luovat suuren osan uusista työpaikoista

|
Uutinen
Kuuntele

Mikroyritykset lisäsivät henkilöstöään nettomääräisesti noin 25 000 henkilöllä neljän vuoden aikana.

Pieni joukko kasvavia yrityksiä luo huomattavan osan uusista työpaikoista. Vuosina 2010–2013 toimineet enintään 3 henkilöä työllistäneet mikroyritykset lisäsivät henkilöstöään nettomääräisesti noin 25 000 henkilöllä. Nopeasti kasvaneissa noin 3 400 mikroyrityksessä henkilöstö lisääntyi yli 20 000:llä.

Tiedot käyvät ilmi työ- ja elinkeinoministeriön tänään 12. maaliskuuta julkaisemasta selvityksestä. Tutkimuksessa selvitettiin ensimmäistä kertaa kattavasti selvitys tukien vaikutuksista alkaville yrityksille. Kohderyhmänä olivat vuonna 2004 tai sen jälkeen perustetut yritykset, joita valtio on tukenut. Kyselyyn vastasi noin 1500 yritystä.

– Yritystukea saaneet yritykset menestyvät parhaiten, kun niillä on kunnianhimoiset kasvutavoitteet ja jos ne ovat saaneet rahoituksen ohella kokenutta mentorointia verkostoitumiseen ja osaamiseen, tutkimuksessa todetaan.

Nykytuet vaikuttavat vähän kansainvälistymiseen

Nykyiset yritystuet vaikuttavat myönteisesti yritysten strategiseen osaamiseen sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan, mutta vain vähän yritysten vientiin ja kansainvälistymiseen.

Nopeimmin kasvavat ja kansainväistyvät yritykset, joiden omistajilla on aiempaa yrittäjäkokemusta, jotka on perustettu useamman henkilön voimin perustettu tai jotka ovat syntyneet korkeakoulujen spin-offina.

Tukea enemmän aivan alkuvaiheeseen

Selvityksen mukaan yritystukien kehittämisessä tulisi kiinnittää nykyistä enemmän huomiota vaiheeseen ennen yritysten varsinaisen liiketoiminnan käynnistymistä.
Tällöin keskeistä olisi luoda kannusteita riskinotto- ja kasvuhakuiselle yrittäjyydelle sekä vahvistaa yritysten ja yrittäjien resursseja ja valmiuksia toiminnan alkuvaiheessa. Kannusteita voisivat olla toimintamallit yrittäjätiimien rakentamiseksi tai menestyneiden yrittäjien kannustaminen mukaan alkuvaiheen yritysten toimintaan.

Yritysten myöhemmissä kehitysvaiheissa valtiovalta voisi kehittää tukitoimiaan esimerkiksi yhdistämällä ei-rahallista ja rahallista tukea ja sitomalla rahoitus erilaisten välitavoitteiden saavuttamiseen.