Rekordhögt antal kandidater i TEKs val

|
Uutinen
Kuuntele

I TEKs fullmäktigeval i mars väljs 70 fullmäktigeledamöter att representera ca 72 000 medlemmar. Antalet kandidater är sammanlagt 481.

 Kandidaterna i TEKs fullmäktigeval fastställdes 26.2. Sammanlagt 481 kandidater deltar. 

– Det är fint att allt fler av våra medlemmar igen var intresserade att ställa upp i det här valet, säger TEKs valnämndens sekreterare Daniel Valtakari

Kandidaterna representerar en bred medlemskår. Geografiskt sett har det södra valområdet mest kandidater, där väljs 32 fullmäktigeledamöter bland 240 kandidater. Inom västra valområdet kandiderar 148 personer, av vilka 21 väljs. Inom östra valområdets 39 kandidater väljs 6, och inom norra valområdets 46 kandidater väljs 7 fullmäktigeledamöter. Kandidatlistorna finns här.

Nio valförbund har ställt upp kandidater. Du kan läsa mera om dem här (på finska). 

Valring/-förbund | Valområde Södra (32 platser) Västra (21) Östra (6) Norra (7) TOTALT
Edunvalvontarengas (valring)         217
iTyö 42 20 8 12 82
Keskusta 10 19 6 7 42
Kokoomus 37 27 7 6 77
Sosialidemokraatit 12 2 1 1 16
Uudistuva TEK-rengas (valring)         256
Yhtenäinen TEK ja Teekkarihenki 54 41 7 3 105
Vihreät 19 10 3 5 37
TEKin Nuoret 60 29 7 12 108
Vasemmisto 6       6
TFiFs valkrets          
TFiFarna         8
TOTALT 240 148 39 46 481

Värdegrunden är ett synligt inslag i TEKs val. Valmaskinfrågorna fokuserar på TEKs verksamhet och medlemmarna uppmuntras att rösta elektroniskt. 

– För varje elektroniskt given röst skänker vi 3 euro till förmån för miljön. De som röstar elektroniskt får också rösta om till vilka tre mottagare vår donation ska gå, berättar Daniel Valtakari.  

TEKs fullmäktige väljs med tre års mellanrum genom medlemsval. Ca 50 000 röstberättigade beslutar 17.-30.3.2020 om vilka kandidater ska representera dem t.o.m. år 2023. Valmaskinen för röstberättigade öppnar 11.3.

Läs mer på valsidorna val.tek.fi

Avainsanat: