Regeringen måste respektera universitetens autonomi

|
Uutinen
Kuuntele

Regeringen korrigerade genom ramförhandlingarna de tuffa inbesparingar som tidigare riktats mot universitetsutbildningen.

Att regeringen riktat universitetens beviljade tilläggsfinansiering till projektliknande separata projekt får inte understöd av TEK.

- Vår ståndpunkt är att tilläggsfinansieringen inte ska riktas in enligt regeringens beslut. Vi önskar att man respekterar universitetens autonomi och låter dem själva rikta in tilläggsresurserna mot de forskningsobjekt de själva väljer, säger Marjo Matikainen-Kallström, ordförande för TEKs styrelse.