Reaktor, Kone ja Supercell Suomen maineikkaimmat työnantajat

|
Uutinen
Kuuntele

Työpaikkaa valittaessa tekniikan ja kaupan alan ammattilaiset arvostavat eniten kiinnostavia työtehtäviä ja työilmapiiriä, selviää tänään julkaistusta T-Median työnantajakuva 2015 -tutkimuksesta.

Tekniikan ja kaupan alan ammattilaisten mielestä Suomen maineikkaimmat työnantajat ovat Reaktor, Kone ja Supercell.

Tämä käy ilmi T-Median työnantajakuva 2015 -tutkimuksesta. Tutkimus toteutettiin Luottamus&Maine-mallilla, jossa vastaajat arvioivat työnantajan hallintoa, taloutta, johtamista, uusiutumista, vuorovaikutusta, vastuullisuutta, tuotteita ja palveluita sekä työntekijöiden kohtelua.

– Kaikki maineen osa-alueet vaikuttavat siihen, miten kiinnostavana organisaatio näyttäytyy rekrytointimarkkinoilla. Samalla positiivinen mielikuva yrityksestä työpaikkana kehittää mainetta edelleen. Se vaikuttaa myös vahvasti palveluiden ja tuotteiden ostohalukkuuteen, painottaa T-Median toimitusjohtaja Harri Leinikka.

Yritysten viime aikoina saama negatiivinen julkisuus vaikutti myös T-median tutkimuksessa tuloksiin. Huonomaineisimmiksi työnantajiksi vastaajat arvioivat Talvivaaran, Tiedon ja Finnairin.

Nuoret arvostavat työilmapiiriä ylintä johtoa enemmän

Maineen lisäksi tutkimuksessa mitattiin tarkemmin työelämäasenteita sekä työpaikan yksittäisiä valintaperusteita.

Valintakriteereistä selvästi eniten mainintoja saivat kiinnostavat työtehtävät ja hyvä palkkaus. Kolmanneksi nousi työilmapiiri, hieman useammin kuin varmuus työsuhteen jatkuvuudesta.

Työilmapiiri osoittautui nuorimmille ja työntekijäasemassa oleville vastaajille huomattavasti tärkeämmäksi valintakriteeriksi kuin ylimmälle johdolle.

Alle 30-vuotiaista 30 prosenttia ja työntekijöistä 37 prosenttia valitsi ilmapiirin kolmen tärkeimmän työpaikan valintakriteerin joukkoon. Ylimmän johdon edustajista vain alle viidennes piti ilmapiiriä tärkeänä valintakriteerinä.

– Naiset ja miehet arvostavat työpaikan ilmapiiriä yhtä paljon, mutta naisten valintakriteereissä korostuu työn merkityksellisyys. Miehet puolestaan korostavat naisia enemmän hyvää palkkaa, kertoo T-Median työnantajakuvapalveluista vastaava johtaja Päivi Salminen-Kultanen.

TEKin lisäksi tutkimuksen yhteistyökumppaneina olivat Suomen Ekonomit, Tradenomiliitto ja Insinööriliitto.
 

Näin tutkittiin

Työnantajakuva 2015 -tutkimus toteutettiin kahdessa vaiheessa. Esitutkimuksessa lähes 1500 tekniikan ja kaupallisten alojen osaajaa nimesi spontaanisti kaksi hyvä- ja huonomaineista työnantajaa.

Eniten mainintoja saaneet työnantajat tutkittiin varsinaisessa mainetutkimuksessa, johon vastasi 2568 henkilöä.

Vastaajista 1383 oli tekniikan ja 1185 kaupallisen alan osaajaa. Vastaajista puolet oli näiden alojen työelämässä olevia korkeakoulututkinnon suorittaneita ja puolet korkeakouluopiskelijoita. Vastaajat antoivat yhteensä 6275 yritysarviota.