Rakentaa vai antaa rapistua?

|
Uutinen
Kuuntele

ROTI 2015 -hanke antoi kouluarvosanat Suomen rakennetun omaisuuden nykytilalle ja esitti yli 130 kehitysehdotusta.

ROTI 2015 on laaja ajankohtaiskatsaus Suomen rakennetun omaisuuden tilasta ja sen kehitystarpeista. Yli 90 kiinteistö- ja rakennusalan asiantuntijaa tarkasteli ja arvioi rakennuksia, liikenneverkkoja sekä yhdyskuntateknisiä järjestelmiä. Lisäksi ajankohtaisina poikkileikkaavina teemoina selvitettiin digitaalisia ratkaisuja sekä alan koulutusta ja kehitystä.

Viisi asiantuntijapaneelia antoi ROTI 2015 -hankkeessa kouluarvosanat rakennetun omaisuuden nykytilalle. Arvosanat olivat: rakennukset 7, liikenneverkot 7, yhdyskuntatekniikka 7 1/2, digitaaliset ratkaisut 6 1/2 sekä koulutus ja kehitys 7.

– Suomi pärjää rakennetun ympäristön kansainvälisissä vertailuissa hyvin, Teemu Vehmaskoski Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIListä toteaa. Hän on toiminut ROTI 2015 -projektijohtajana.

– Mutta ”hyvä” on kovin laimea tavoite, jos voisimme olla parhaita. Siksi asiantuntijoiden nykytilalle antamat arvosanat jäävät parhaimmillaankin tyydyttäviksi. Ratkaisuna ROTI 2015 on tunnistanut suuren joukon konkreettisia toimenpiteitä kohti ykkössijaa, hän jatkaa.

Hankkeen tuloksena saatiin aikaan yli 130 kehitysehdotusta, joista keskeisimmät tavoitteet julkiselle sektorille ovat:

Rakennetun ympäristön ministeriö

Rakennettu ympäristö on yhä monimutkaisempi kokonaisuus. Sen keskinäisissä riippuvuussuhteissa on valtavasti käyttämättömiä mahdollisuuksia. Suomen kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin perusedellytysten turvaamiseksi ja kehittämiseksi maankäyttöön, asumiseen ja liikenteeseen liittyvät valtionhallinnon asiat on yhdistettävä rakennetun ympäristön ministeriöksi.

Tietomalli kaikkiin merkittäviin julkisiin hankkeisiin

Digitaalisia ratkaisuja hyödynnetään kiinteistö- ja rakennusalalla edelleen vähän. Vallitsevat käytännöt ovat usein päällekkäisiä ja käyttäjälle liian monimutkaisia. Tässä olisi helpon harppauksen paikka. Sen osana kaikissa merkittävissä julkisissa rakennus- ja korjaushankkeissa on edellytettävä vuoden 2017 alusta alkaen tietomallipohjaista toimintaa.

Alalle yhteinen koulutus- ja osaamisstrategia

Suomalaisen rakentamisen laatu vaihtelee liian paljon. Lisäksi rakennushankkeiden vaatimustaso on lyhyessä ajassa moninkertaistunut. Paras laatutakuu alalle on vaativa asiakas, joten välttämätön jatko valtakunnallisille Kosteus- ja hometalkoille on Elinkaaritalkoot. Samalla valtion ja alan on yhdessä laadittava kaikki alan koulutustasot sisältävä koulutus- ja osaamisstrategia.

Säästöjä julkisiin tilaajaresursseihin panostamalla

Huomattava osa rakentamisen panoksista kuluu yhä hukkaan ja odotteluun, vaikka tarjolla on runsaasti tuottavuutta parantavia työkaluja elinkaaren eri vaiheisiin. Tila- ja järjestelmätarpeiden oikealla määrittelyllä, tietomallinnuksella sekä uusilla yhteistoimintamalleilla voidaan säästää jopa kymmeniä prosentteja hankkeiden kustannuksista. Nämä kaikki ovat kuitenkin saavutettavissa vain, jos valtio ja kunnat panostavat voimakkaasti rakennetun ympäristön parissa toimivan henkilöstönsä riittävyyteen, osaamiseen ja kehittämiseen.

Tutustu ROTI 2015 -hankkeeseen: www.roti.fi