Rakennusalan palkoissa on eroja

|
Uutinen
Kuuntele

Rakennusalan mediaanipalkat ovat hieman muita aloja korkeammat. Päätoimen mediaanikuukausiansio vuoden 2012 lopussa oli rakennusalalla 4 696 euroa, 90 euroa enemmän kuin muilla toimialoilla. Johdon palkat ylittävät selvästi muiden alojen vastaavat.

Verovapaita kulukorvauksia maksetaan alalla keskimäärin kuukaudessa 200 euroa, satasen muita aloja enemmän. Alan suurten yritysten maksamissa palkoissa oli eroja.


TES kiinnostaa

Rakennusalalla ei ole saatu yrityksestä huolimatta aikaan työehtosopimusta ylemmille toimihenkilöille. TES-kysymykseen vastanneista 70 prosenttia piti tärkeänä, että myös ylempiin toimihenkilöihin sovellettaisiin työehtosopimusta.

Käytännössä alan suurimmissa yrityksissä on noudatettu toimihenkilöiden työehtosopimuksia. Ylemmille toimihenkilöille ei kuitenkaan korvata ylitöitä ja matka-aikaa, kuten toimihenkilöille. Jos ylitöitä tai matka-aikaa korvataan, ne korvataan lähinnä vapaana.

Ylemmät toimihenkilöt tekevät rakennusalalla noin tunnin pidempää työviikkoa kuin muilla aloilla keskimäärin.

Tiedot käyvät ilmi Ylemmät toimihenkilöt YTN:n Rakennusalan taustaryhmän tekemästä, vuonna 2013 valmistuneesta kyselytutkimuksesta.