Purkautuuko työsopimus, jos ei juokse työpaikkansa perässä?

|
Uutinen
Kuuntele

Neste Jacobs Oy joutui korvaamaan tekkiläisille irtisanomisajan palkkoja ja korvaamaan kärsimykset ja oikeudenkäyntikulut.

Neste Jacobs Oy ilmoitti työntekijöilleen 15.6.2010: ”Espoon toimisto lakkautetaan ja työntekijät siirretään Porvooseen. Kaikille tarjotaan työtä Porvoosta eikä ketään irtisanota.”

Myöhemmin ilmoitettiin, että ellei Porvooseen tulla töihin 1.1.2011, kysymyksessä on luvaton poissaolo, josta seuraa työsuhteen purku.

Osa työntekijöistä ei halunnut siirtyä töihin Porvooseen. Joukossa oli myös tekkiläisiä, jotka kääntyivät ongelmassaan TEKin juristien puoleen.

TEKistä neuvottiin Neste Jacobs Oy:tä käymään tilanteen vaatimat yt-neuvottelut ja noudattamaan irtisanomisaikaa, koska työsopimuksessa sovittu työntekopaikka on oleellinen työsopimuksen ehto, jota ei voi yksipuolisesti muitta mutkitta muuttaa.

Työsuhteen purku ei tällaisessa tapauksessa ole laillista.

Neste Jacobs Oy kuitenkin katsoi, että työnantaja voi direktiovaltansa nojalla yksipuolisesti muuttaa työntekopaikkaa ja piti kiinni päätöksestään purkaa työsopimukset. Kiista vietiin käräjille.

Lopputulos oli selvä: työsopimuksien purkuun ei ollut oikeutta. Neste Jacobs Oy velvoitettiin maksamaan palkat irtisanomisajalta sekä korvaamaan kärsimykset ja oikeudenkäyntikulut. Korvaussumma oli monessa tapauksessa yhdeksän kuukauden palkka.

Yhtiö valitti päätöksestä vielä hoviin, mutta sen 24.4.2014 antama tuomio ei tilannetta muuttanut. (KL)


 

Työsuhteen purku vaatii erittäin painavan syyn

Työsuhteen purkaminen on erittäin poikkeuksellinen tapa päättää työsuhde, ja purkamisperustetta arvioitaessa on jokaista tapausta tarkasteltava erikseen ja kokonaisuutena.  

Työnantaja voi purkaa työsopimuksen esimerkiksi seuraavissa tapauksissa:

  • kun työntekijä on työsopimusta tehtäessä olennaisessa kohdin johtanut harhaan työnantajaa
  • kun työntekijä välinpitämättömyydellään vaarantaa työturvallisuutta työpaikalla, taikka esiintyy siellä päihtyneenä tai käyttää siellä vastoin kieltoa päihdyttäviä aineita
  •  kun työntekijä törkeästi loukkaa työnantajan, tämän perheenjäsenen, työnantajan sijaisen tai työtoverinsa kunniaa tai tekee heille väkivaltaa
  • kun työntekijä törkeällä tavalla käyttää hyödykseen tai ilmaisee toiselle työnantajan liike- tai ammattisalaisuuden tai solmii kilpailevan työsopimuksen
  • kun työntekijä jatkuvasta syystä on kykenemätön työhön
  • kun työntekijä tahallaan tai huolimattomuudesta jättää työvelvollisuutensa täyttämättä ja varoituksesta huolimatta jatkaa laiminlyöntiään.