Puolustusvoimallista edunvalvontaa juhlatunnelmissa

|
Uutinen
Kuuntele

Puolustusvoimien Diplomi-insinöörit -järjestö on valvonut TEKin jäsenten etuja Puolustusvoimissa jo yli 36 vuotta. Ansiokasta taivalta juhlittiin Näsilinnassa Tampereella.

Samassa yhteydessä järjestettiin juhlaillallinen yhdistyksen pitkäaikaiselle luottamusmiehelle ja toimihenkilölle, TkL Maija Lakio-Haapiolle. Juhla oli ajankohtainen Maijan siirtyessä eläkkeelle vuoden 2017 alussa. Maijalla on takanaan tekkiläistä edunvalvontaa runsaasti yli kolmenkymmenen vuoden ajalta TEKin paikallisyhdistyksen sihteerinä ja puheenjohtajana. Ja mikä tärkeintä, Maija on toiminut luottamusmiehenäkin yli kolmekymmentä vuotta diplomi-insinöörien ja muiden korkeastikoulutettujen edunvalvojana ja neuvottelijana puolustusvoimissa. 

Puolustusvoimien palveluksessa olevista diplomi-insinööreistä valtaosa on järjestäytynyt TEKiin. Heistä noin puolet kuuluu myös TEKin työpaikkayhdistykseen, Puolustusvoimien Diplomi-insinööreihin. Tästäkin syystä hyvin toimiva edunvalvontaorganisaatio luottamusmiehineen on palkansaajan kannalta tärkeä. Edunvalvontaan kuuluvat olennaisesti yhteistoiminta työnantajan kanssa sekä palkkausjärjestelmään kuuluva arviointityö. 

Puolustusvoimien Diplomi-insinöörien edunvalvontaa päivitettiin illallista edeltäneessä luottamusmiesvaalissa, jossa yhdistyksen luottamusmiehiksi 1.1.2017 alkaen valittiin insinöörimajuri Esa Männistö ja DI Jarkko Järvi. Illallista edeltäneessä yhdistyksen vaalikokouksessa uudeksi puheenjohtajaksi valittiin insinöörimajuri Markku Rautio.

TEKin tervehdys, Maijalle luovutetut Akavan hopeinen ansiomerkki ja TEKin jetoni muistuttivat hyvin työpaikkayhdistysten merkityksestä edunvalvonnassa. Ansiomerkit luovutti TEKin neuvottelujohtaja Teemu Hankamäki ja asiamies Pia Hiltunen

Juhlaillallisella muisteltiin menneitä, mutta toki puheenvuoroissa sivuttiin tulevia haasteita kuten virka-avun antamista Euroopan Unionin artiklaan perustuen ja sotilaseläkkeiden muutosten mahdollista vaikutusta siviilivirkoihin. Tulevat muutokset tuovat omat haasteensa edunvalvontaan. –Puolustusvoimien maine vakaana työnantajana voi olla muuttumassa mahdollisten uusien rationalisointihankkeiden myötä, totesi Puolustusvoimien Diplomi-insinöörien väistyvä puheenjohtaja Hannu von Essen.  

Suorat neuvotteluoikeudet

Yhdistyksen historia alkoi 1970-luvulla, kun osa STTK:n diplomi-insinööreistä ei hyväksynyt vuoden 1973 lakkoa. He erosivat joukolla STTK:sta ja järjestäytyivät uudelleen vuosikymmenen lopussa.

Ensin perustettiin Ilmavoimien Diplomi-insinöörit ILDI vuonna 1979, mutta edunvalvonta laajeni pian koskemaan koko puolustusvoimia: Puolustusvoimien Diplomi-insinöörit perustettiin 21.5.1980 STS/KALin eli silloisen TEKin paikallisyhdistykseksi. Yhdistys rekisteröitiin pari vuotta myöhemmin.

– Puolustusministeriön kanssa päästiin pian sopimukseen paikallista työehtosopimusta koskevista suorista neuvotteluoikeuksista. Tämä arvostettu paikallisen sopimisen ja neuvottelun perinne jatkuu edelleen. Puolustusministeriötä voi syystä pitää arvostettuna neuvottelukumppanina. Meidän toimihenkilömme osallistuvat itsenäisesti Puolustusministeriössä käytäviin työehto- ja palkkausjärjestelmäsopimusneuvotteluihin, von Essen kertoo tyytyväisenä.