ProHow auttaa kokeneita osaajia

|
Uutinen
Kuuntele
Pääkaupunkiseudulla toimiva ProHow auttaa yli 50-vuotiaita uran murrosvaiheessa olevia eteenpäin. Marraskuun puolivälissä vietettiin yhdistyksen 10-vuotisjuhlaa. Alkunsa ProHow sai Uudenmaan OTTYn, nykyisen Työnhakuveturin erillisestä projektista.
 
– Tunnuslauseemme ”kokemus käyttöön” kuvastaa hyvin ajatustamme, kiteyttää ProHown puheenjohtaja Kari Kuronen
 
Tavoitteena on jäsenten osaamisen ylläpito, työllistyminen ja yritystoiminnan tukeminen. Toiminnan rungon muodostavat viikkokokoukset, yritysvierailut ja erilaiset tapahtumat. 
 
– Toiminta rakentuu puolen vuoden välein vaihtuvan teeman ympärille. Syksyllä teemana ovat olleet sukupolvenvaihdokset yrityksissä, cleantech ja yrittäjyystaidot. Jatkamme niiden ja jonkin uuden teeman parissa myös keväällä, kertoo pitkän linjan aktiivi Raimo Keskinen.
 
Lisäksi kokeneet liike-elämän ammattilaiset tarjoavat sparrausta 
ja neuvontaa pk-yrittäjille. Sparraus koostuu yleensä kahdesta puolen päivän sessiosta ja loppuraportista.
 
Valtaosa jäsenistä on teknillisen tai kaupallisen koulutuksen saaneita. Kymmenen vuoden aikana yhdistyksen toimintaan on osallistunut 110 henkilöä, joista viidesosa on siirtynyt yrittäjiksi ja neljäsosa on työllistynyt palkkatyöhön.
 
Toimitusjohtaja Mikael Franck osallistui ProHown toimintaan vuonna 2005, kun edellinen työ oli loppunut ja yrittäjyys kiinnosti. Hän on nykyään yhdistyksen alumnijäsen.
 
– Käsittelimme suunnittelemaani yritysostoa monesta eri näkökulmasta. Kävimme läpi muun muassa juridiikkaa ja teimme erilaisia työkaluja yritysostoa helpottamaan, Franck kertoo.
 
Lopulta sopivaksi ostokohteeksi valikoitui kuljetus- ja tavaran­siirtovälinekauppa Rengastalo.
 
– ProHown toimintaan osallistuminen oli ratkaisevaa. Sain varmuutta siitä, mitä yritysostossa pitää selvittää ja miten pitää toimia, Franck summaa. 
 
  • Lue lisää ProHown toiminnasta ja jäseneksi liittymisestä: prohow.tek.fi.
 

 
 
 
 
Avainsanat: