Pk-yritysbarometri: Luvassa lisää työpaikkoja

|
Uutinen
Kuuntele

Pienten ja keskisuurten yritysten näkemys lähiajan suhdannekehityksestä on vahvistunut. Työpaikkoja aletaan jopa lisätä.

Pk-yrityksistä 32 prosenttia arvioi suhdanteiden paranevan seuraavien 12 kuukauden aikana ja 16 prosenttia pelkää niiden edelleen heikkenevän. Edellisessä barometrissa parempia suhdanteita ennakoivia pk-yrityksiä oli neljä prosenttiyksikköä vähemmän.

Tiedot käyvät ilmi Suomen Yrittäjien, Finnveran ja työ- ja elinkeinoministeriön tänään 16. helmikuuta julkistamasta pk-yritysbarometrista. Siihen vastasi yli 6 000 yrittäjää eri puolilta Suomea.

Lisää työpaikkoja

Barometrin mukaan pitkästä taantumasta huolimatta pk-yritykset pitävät edelleen kiinni henkilöstöstään. Kaikilla toimialoilla uskotaan jälleen siihen, että työvoiman määrää voidaan hieman jopa lisätä.

Sopeuttamistoimia tehneiden ja sopeuttamista suunnittelevien osuus on laskenut. Nyt sopeuttaa tai sopeuttamista suunnittelee reilu kolmannes yrityksistä.

Investoinnit lisääntymässä

Pk-yritysten arviot investointien lähiajan kehityksestä paranivat hieman edellisestä barometristä.

Edelleen on kuitenkin enemmän niitä yrityksiä, jotka vähentävät investointejaan kuin niitä, jotka aikovat lisätä investointeja. Voimakasta kasvua hakevat yritykset suunnittelevat investointien lisäämistä selvästi.

Yritysten kasvuhakuisuus on hieman noussut: yhdeksän prosenttia pk-yrityksistä ilmoittaa olevansa voimakkaasti kasvuhakuisia ja 36 prosenttia suunnittelee kasvavansa mahdollisuuksiensa mukaan.

Barometrin mukaan yritykset hakevat kasvua kansainvälistymisestä ja uusiutumisesta.