Pidä työstressi kurissa

|
Uutinen
Kuuntele

Euroopan laajuinen Stressi hallinnassa! -kampanja kiinnittää huomiota työn aiheuttaman stressin ehkäisyyn ja hallintaan. Jokainen voi osallistua stressinhallintatalkoisiin.

Stressi on toiseksi yleisin työhön liittyvä terveysongelma Euroopassa. On arvioitu, että yli puolet menetetyistä työpäivistä liittyy stressiin ja muihin psykososiaalisiin riskeihin. Lyhytkestoinen stressi ei yleensä ole haitallista, mutta pitkäkestoisena se voi aiheuttaa vakavia psyykkisiä ja fyysisiä ongelmia.

Stressinhallintatalkoot

Psykososiaalisia riskejä on mahdollista hallita aivan samoin kuin muita työterveys- ja työturvallisuusriskejä. Euroopan laajuisen Stressi hallinnassa! -kampanjan tarkoituksena on kiinnittää huomiota työn aiheuttaman stressin ehkäisyyn ja hallintaan. 

Kuka tahansa voi osallistua kampanjaan. Työyhteisöt ja yksityishenkilöt voivat levittää kampanjamateriaalia, järjestää tilaisuuksia tai jakaa omia, hyväksi havaitsemiaan keinoja työstressin ehkäisyyn ja hallintaan.

Vinkkejä stressin hallintaan voi jakaa juuri avatuilla kampanjan Facebook-sivulla ja Twitter-tilillä.

Kampanjan toteuttamista Suomessa koordinoi sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosasto.

– Hienoa tässä kampanjassa on se, että meistä jokainen voi osallistua ja vaikuttaa. Jokainen voi tukea ja auttaa toista. Yhdessä voimme tehdä parempaa työelämää, toteaa työsuojeluosaston edustaja, johtaja Liisa Hakala.