Petteri Timonen kehitti Veripalvelulle hyödyllisen työkalun

|
Uutinen
Kuuntele

Tutki-Kokeile-Kehitä -kilpailun 2015 pääpalkinnon pokkasi Päivölän kansanopiston matematiikkalinjalla opiskeleva Petteri Timonen kehittämällään Veripalvelun verenkeräyksen kustannusten optimointityökalulla.

Petteri Timosen yhteistyössä Veripalvelun kanssa tekemä työ on tehty todelliseen tarpeeseen, sillä on monia sovellettavuusmahdollisuuksia niin kotimaassa, kuin kansainvälisestikin. Tuomariston mukaan nuori tutkija on tehnyt enemmän, kuin lukiolaiselta voidaan odottaa.

Suomen edustajat EU:n ja Intelin tiedekilpailuihin

Petteri Timonen valittiin myös edustamaan Suomea EU:n Contest for Young Scientists -kilpailuun syyskuussa Milanossa.

EU:n nuorten tutkijoiden kilpailuun Italiaan lähtevät myös  Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun oppilaat Kira Huuska ja Pinja Laitinen. He osallistuivat TuKoKe-kilpailuun perusopetuksen 3.-9.-luokkalaisten sarjassa, työllä joka käsittelee hammastahnojen vaikutusta kahvivärjäymiin. Heidän työnsä katsottiin sopivan parhaiten EU-kilpailun World Expo -teemaan.

TuKoKe-kilpailun perusteella valittiin myös Suomen edustajat Pitsburghissa USA:ssa toukokuussa pidettävään Intel International Science and Engineering Fair -kilpailuun. Sinne lähtevät Henrik Lievonen Helsingin matematiikkalukiosta, Sami Kalliomäki Karkkilan lukiosta ja Elnur Efendi Mikkelin lukiosta.

Lievosen ja Kalliomäen yhteisesssä työssä on kehitetty erityisesti opetuskäyttöön suunnattu ohjelmointikieli EppaBasic, joka on helppo ottaa käyttöön ja yksinkertainen oppia. Efendin kilpailutyössä puolestaan tutkittiin erilaisten materiaalinen hajoamista luonnonvedessä tarkoituksena kehittää biohajoava mätirasia.

Jo 35 vuotta kannustusta tiedeharrastukselle

Tutki-Kokeile-Kehitä (TuKoKe) on kannustanut ja tukenut lapsia ja nuoria tutkimaan ja kehittämään vuodesta 1979 alkaen. Se on Suomen pitkäaikaisin lapsille ja nuorille suunnattu tiede- ja teknologiakilpailu.

Vuoden 2015 TuKoKe-kilpailuun osallistui 80 työtä, joita oli tekemässä reilut 200 lasta ja nuorta. Kilpailun neuvottelukunta päätti puheenjohtajansa, Aalto-yliopiston professori Kalevi Ekmanin, johdolla kutsua finaaliin yhteensä 31 työtä. Palkintojenjakotilaisuudessa 27.3. Kumpulan tiedekampuksella jaettiin kansainvälisten kilkpailuedustusten lisäksi yhteensä 15 000 euroa stipendeinä ja useita erikoispalkintoja. Myös nuorten töiden ohjaajia palkittiin.

Lisätietoa kilpailusta:
www.tukoke.fi
www.facebook.com/tutkikokeilekehita

 

Kaikki palkitut työt

Sarja I Esi- ja alkuopetus

1.palkinto 350 €

Pallokivi ja muita kivitutkimuksia
Esikoulut Ketunleivät ja Linnunlaulu
Ohjaajat Kirsi Rehunen ja Sanna Kolhonen
Päiväkoti Metsäpolku, Taipalsaari

Tekijät innostuivat aiheesta löydettyään mielenkiintoisia kiviä. Työn tutkimuskysymyksiä ovat mm. ”Kelluuko kivi?”, ”Miten kivestä tuli pallo?”,  ”Miksi kivessä on raitoja?” ja ”Miten kivi syntyy?”. Työssä on monipuolisesti tutustuttu kiviin ja niiden ominaisuuksiin tutkimalla ja kokeilemalla.

Miten koira koulutetaan?
Tianna Pajukangas ja Nella Salo
Ohjaaja Maria Jussinmäki
Köyhäjoen koulu, Kaustinen

Työssä analysoidaan perusteellisesti koirien koulutusta. Siinä esitellään naksuttimen avulla koulutus, jossa olennaisena on namipalan antaminen oikeaan kohtaan ja todetaan, että koira oppii ehdollistamalla. Tekijät kertovat myös monipuolisesti agilityn harrastamisesta.

Mikä on tietokonepeli?
Esa Koskinen
Ohjaaja Maria Jussinmäki
Köyhäjoen koulu, Kaustinen

Tekijä valitsi kyseisen aiheen, koska hän on kiinnostunut peleistä ja hänellä on paljon pelejä. Työssä on esitelty mikä tietokonepeli on ja millaisia pelejä on olemassa. Siinä on myös tutustuttu tietokonepelien historiaan ja verrattu niitä videopeleihin.

Mennään metsään
1.–2.yhdysluokka
Ohjaaja Erja Kilpeläinen
Anttolan koulu, Savonlinna

Tekijöillä oli tehtävänä tutkia metsää. Ryhmissä tutkittiin eläimiä, puita ja pienempiä kasveja. Tutkimuskysymykset nousivat omista mielenkiinnon kohteista. Vastauksia niihin haettiin muun muassa metsäretkeltä. Saadut kokemukset ja tieto koottiin yhteisesti digikirjaksi.

Sarja II Perusopetuksen luokat 3.–9.

1. palkinto 900 €

Toimiiko kierrätysmateriaali eristeenä
Janette Kakkonen, Nea Pulkkinen ja Alisa Pöyry
Ohjaaja Merja Kankaanpää
Rantakylän Yhtenäiskoulu, Mikkeli

Työn aiheena oli talojen lämpöeristys ja kierrätysmateriaalin hyödyntäminen siinä. Tavoitteena oli vertailla erilaisia kierrätysmateriaaleja eristeenä ja mahdollisesti löytää uusia eristysmahdollisuuksia. Työssä tutkittiin myös eristeiden paloturvallisuutta. Mittaustulosten mukaan ja paloturvallisuuden näkökulmasta höyhenet olisivat paras vaihtoehto eristeeksi.

Tuomariston mielestä palkittu tutkimus on kiinnostava ja monipuolinen. Työ esitettiin innostuneesti ja esitelmään oli panostettu. Työssä on uusia näkökulmia - on yhdistetty fysiikan teoriaa ja teknologiaa ikätasolleen sopivalla tavalla.


2. palkinto 700 €

Päiväkoti-ikäisten lyhytkestoinen muisti
Aino Tani
Ohjaaja Eeva-Maiju Aulin
Pakilan yläaste, Helsinki

Työn tavoitteena on selvittää 4–6-vuotiaiden kuulo- ja näkömuistin toimintaa ja niiden eroja. Työssä saatujen tulosten mukaan lapset muistivat paremmin näkemällä kuivia kuin kuulemalla sanoja. Tuloksissa pohditaan myös eroja tyttöjen ja poikien muistin välillä. Tutkimuksessa tehtyjen havaintojen mukaan tyttöjen keskittyminen ja muistaminen oli poikia heikompi.


3. palkinto 450 €

Helposti puettavat jääkiekkovarusteet
Patrik Pudas
Ohjaaja Juha Torvikoski
Rannan koulu, Ylivieska

Työssä kokeiltiin varusteiden ompelua sekä kerraston päälle että alle. Tarkoituksena oli kehittää nopeampi tapa pukea jääkiekkovarusteita peliä varten. Kokeilujen perusteella parempi vaihtoehto oli varusteiden ompelu kerraston päälle, jolloin varusteet jäivät näkyviin ja niitä oli mahdollista myös kiristää.

Tulikoe
Jesse Laitinen
Ohjaaja Anssi Kirjalainen
Mäntyharjun yhtenäiskoulu/Jukolan yksikkö, Mäntyharju

Työssä oli tavoitteena tutustua erilaisiin sytykkeisiin tulentekovälineinä sekä tulen aikaansaamiseen hätätapauksissa. Työhön oli valittu muutamia sytykevaihtoehtoja ja valmistettu niitä. Muun muassa tervas ylsi tulosten mukaan yhdeksi parhaaksi sytykkeeksi. Hätätapauksia varten on pohdittu myös tulentekoa ilman tulitikkuja ja kokeiltu esimerkiksi suurennuslasin ja pariston tehokkuutta.

Tunnustuspalkinnot a´ 350 €

Miten revontulet syntyvät?
Veera Koskinen ja Ilona Teerikangas
Ohjaaja Emma Myllymäki
Köyhäjoen koulu, Kaustinen

Työssä esitellään revontulten synty ja ilmeneminen. Tekijät pohtivat muun muassa seuraavia kysymyksiä: ”Miten revontulet syntyvät?”, ”Minkä vuoksi niiden pääväri on yleensä vihreä?” ja ”Miksi ne näkyvät kirkkaimmin vain pohjois- ja etelänavoilla?” Vastauksia kysymyksiin ja ilmiön taustaa on analysoitu perusteellisesti. Työssä kerrotaan myös revontuliin liittyvistä myyteistä ja pohditaan niiden todenmukaisuutta.

Miten nauru syntyy?
Martti Kentala, Jeremias Pajukangas ja Anna Oino
Ohjaaja Miia Myllymäki
Kaustisen keskuskoulu, Kaustinen

Työssä paneudutaan naurun syntyyn teorian ja kokeellisen tutkimuksen avulla. Tekijät ovat selvittäneet, että nauraminen on refleksi. Työssä esitellään myös muutama naurun tuntomerkki. Kokeellisessa osassa tekijät teettivät koulunsa oppilaille kyselyn siitä mitkä asiat naurattavat. Johtopäätöksenä tekijät toteavat, että nauramisen syntytapoja on monia.

Miksi koirat ovat niin tärkeitä?
Nuppu Peltokangas, Mikko Vesala ja Veera Rauma
Ohjaaja Miia Myllymäki
Kaustisen keskuskoulu, Kaustinen

Työssä pohditaan miksi koirat ovat niin tärkeitä. Tekijät pohtivat syitä miksi ihmiset pitävät koirista sen perusteella, mitä he löysivät internetistä. Työssä on myös haastateltu koulun muita oppilaita. Haastattelun perusteella koirien tärkeyden syyksi on mainittu muun muassa, että koirat ovat ”söpöjä”, ”arvokkaita” ja ”ihania” ja niiden kanssa voi ”leikkiä”. Yhteenvedossa tekijät toteavat, että koirat ovat tärkeitä, koska ”niillä on monta käyttötapaa ja niiden kanssa on mukava harrastaa”.

Wlan-reitittimen vaikutus eri kasvilajien kasvuun
Samu Sinisalo
Ohjaaja Eeva-Maiju Aulin
Pakilan yläaste, Helsinki

Tutkimusongelmana oli selvittää wlan-reitittimestä lähtevän sähkömagneettisen säteilyn vaikutusta eri kasvilajien kasvuun. Kokeessa oli mukana kolme eri kasvilajia kasvatettuna kahdessa eri ruukussa, joista toinen ruukku sijoitettiin wlan-reitittimen läheisyyteen. Työssä tehtyjen havaintojen mukaan kasvien kasvun edetessä säteilyssä kasvanet kasvit alkoivat kuolla. Tekijän johtopäätös on, että sähkömagneettisella säteilyllä on haitallinen vaikutus kasvien kasvuun.

Kanin liikutusväline
Eeli Palola, Alina Leppälä
Ohjaaja Juha Torvikoski
Rannan koulu, Ylivieska

Työssä haluttiin kehittä laite, jolla kanit saisivat liikuntaa myös silloin, kun niitä ei voi ulkoiluttaa. Suunnittelutyön tuloksena syntyi laite, joka aktivoi kania. Pyöreässä, sähköllä liikkuvassa laitteessa on myös huomioitu kanin turvallisuus. Jatkotutkimuksena tekijät pohtivat laitteen kehittämistä myös muille kodin lemmikeille.

26-numeroinen arpakuutio
Atte Kauppinen ja Johannes Pajukangas
Ohjaaja Miia Myllymäki
Kaustisen keskuskoulu, Kaustinen

Tekijöiden ongelma oli, että peleihin tarvitaan monta arpakuutiota. He päättivät rakentaa 26-numeroisen arpakuution. Työssä on perusteellisesti kerrottu, mikä arpakuutio on ja millainen on hyvä noppa. Kokeellisessa osuudessa tekijät valmistivat puusta nopan, jota testasivat ja työstivät. Kokeilujen perusteella tekijät saivat selville, että kaikilla sivuilla ei ole yhtä suuret todennäköisyydet ilmentyä heitoissa.

Hammastahnojen vaikutus kahvivärjäymiin
Kira Huuska ja Pinja Laitinen
Ohjaaja Katariina Yliheikkilä
Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu, Helsinki

Työssä testattiin kahvivärjäymien palautumista erilaisilla hammastahnoilla. Testissä oli mukana kymmenen erilaista tahnaa ja parhaat niistä valkaisivat kahvilla värjätyt kananmunakuoret lähes kokonaan. Työssä tehtyjen havaintojen mukaan valkaisuun tarkoitettujen tahnojen tehossa oli suuriakin eroja. Parhaaksi markkinoitu tahna ei siis välttämättä ole tehokkain.

Sipsien suolapitoisuuden määritys
Teemu Weckroth ja Anton Hyrylä
Ohjaaja Katariina Yliheikkilä
Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu, Helsinki

Työssä tutkittiin sipsien suolapitoisuutta ja sitä verrattiin pakkauksessa annettuihin pitoisuuksiin. Työmenetelmänä käytettiin hopeanitraattititrausta. Tutkittavana oli sekä erilaisia sipsejä että suolatikkuja. Sipsien kohdalla tulokset osoittivat hieman korkeampaa suolapitoisuutta, kuin pakkausmerkintä. Suolatikuissa taas mittaustulokset jäivät alle pakkauksessa ilmoitetun arvon.

Sarja III – Toinen aste

1. palkinto 1400 €

Veripalvelun verenkeräyksen optimointityökalu
Petteri Timonen
Ohjaajat Merikki ja Esa Lappi
Päivölän Kansanopiston matematiikkalinja, Valkeakoski

Tutkimus on toteutettu yhteistyössä Veripalvelun kanssa. Tutkimuksen tavoitteena on luoda malli, jonka avulla voidaan optimoida verenkeräyksestä syntyviä kustannuksia. Syntynyt malli tarjoaa maan laajuisen verenkeräyssuunnitelman, jonka avulla verta voidaan kerätä kustannustehokkaasti.

Tuomaristo nosti esille tutkimuksen loistavana ja viimeisteltynä. Yhteistyössä syntynyt työ on tehty todelliseen tarpeeseen, sillä on monia sovellettavuusmahdollisuuksia niin kotimaassa, kuin kansainvälisestikin. Nuori tutkija on tehnyt enemmän, kuin lukiolaiselta voidaan odottaa.

2. palkinto 1200 €

Day Length and Temperature Variations on a Circumbinary Planet
Janni Harju
Ohjaaja Jari Rantala
Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu, Helsinki

Työssä tutkimuskysymyksenä oli miten päivän pituus ja lämpötila vaihtelevat eksoplaneetta Kepler-16b:llä. Kyseinen planeetta kiertää kahta tähteä, joten tutkimuksessa pohdittiin, miten tämä vaikuttaa päivän pituuteen ja lämpötilaan. Mallinnuksessa hyödynnettiin GeoGebra-ohjelmaa. Tulokset ovat kiinnostavia maankaltaisen planeetan etsimisen kannalta.

3. palkinnot 700 €

Elektrodien välisen etäisyyden vaikutus ionituulen tuottamaan ilmavirtaan

Antti Viitala
Jari Latva-Teikari
Tampereen lyseon lukio, Tampere

Työn aiheena oli elektrodien välisen etäisyyden vaikutus ionituulen tuottamaan tuulen nopeuteen ja ilmavirtaan. Työssä pohdittiin ionituulen mahdollista käyttöä elektronisten laitteiden jäähdyttämisessä. Kokeellisen tutkimuksen tulosten perusteella voidaan sanoa, että ionituuleen perustuvat jäähdytysjärjestelmät voisivat kilpailla perinteisten jäähdyttimien kanssa pienen mittakaavan laitteissa.

Rautateiden matkustajaliikenteen kilpailun avaamisen mahdolliset lopputulemat Suomessa
Samuel Lehtinen
Ohjaaja Agnieszka Janus-Hiekkaranta
Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu, Helsinki

Työssä pohditaan rautatieliikenteen avaamista kilpailulle Suomessa. Tulevaisuuden mallin rakentamisessa on hyödynnetty rautatieteollisuuden nykyhetkeä, teoreettisia malleja markkinoiden rakenteesta sekä mahdollisten kilpailijoiden edustajien haastatteluja. Työn tulosten mukaan kilpailun vapauttaminen saa aikaan muutoksen markkinoilla ja tuloksena on joko VR:n luonnollinen monopoli tai kilpailullinen oligopoli.

Tunnustuspalkinnot á 400 €

The Analysis of Domineering Games Using Combinatorial Game Theory
Dennis Liu
Ohjaaja Jarmo Hurri
Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu, Helsinki

Tutkimus käsittelee kombinatorisen peliteorian soveltuvuutta erilaisten pelien, kuten esimerkiksi shakin analyysiin. Pelin kulkua analysoidaan teoriassa matemaattisia malleja hyödyntäen. Kokeilun perusteella yksinkertaisen pelin voittaja voidaan ennustaa hyvin mallin avulla.

What are the characteristics and efficiencies of a solar cell sensitized by the dye of blackcurrants, beetroot and a mixture of both?
Leila Yu
Ohjaaja Katariina Yliheikkilä
Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu, Helsinki

Työssä tutkittiin kasvipigmenttien antosyaanin ja betalanin toimivuutta väriherkistetyssä aurinkokennossa. Uutena näkökulmana haluttiin testata pigmenttien sekoituksen tehokkuutta. Koetulosten perusteella hyötysuhteet puhtaissa pigmenteissä olivat paremmat, kuin sekoituksessa.

Nuorten älypuhelinten käyttö ja siihen vaikuttavat tekijät
Tiina Saari
Ohjaaja Marjo Manninen
Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio, Helsinki

Työssä tutkitaan miten nuorten puhelimen käyttöaika jakaantuu eri sovellusten ja käyttötapojen välillä. Aineisto koottiin Aptrax-nimisen sovelluksen ja haastattelujen avulla. Tulosten mukaan nuoret käyttävät puhelinta keskimäärin 3,7 tuntia päivässä. Eniten aikaa käytettiin sovelluksiin, joilla pidettiin yhteyttä toisiin ihmisiin.

Saksalaisen Ju-jutsun opettaminen kahdella tavalla
Kirsti Mäenpää
Ohjaaja Ville Tilvis
Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio, Helsinki

Työssä selvitettiin kahden eri opetustavan – hajottaminen ja kaikki kerralla – toimivuutta saksalaisen Ju-jutsun opetuksessa. Tavoitteena oli tutkia molempien tapojen hyviä ja huonoja puolia ja sitä, voidaanko nimetä toinen tapa paremmaksi. Tulosten mukaan kumpikaan tutkimuksen opetustavoista ei ollut yksiselitteisesti paras vaan toimivuus riippui ryhmän kokemuksista ja tekniikan vaativuudesta.

Nälkäkuoleman partaalla
Jan-Kristian Herring ja Qianyue Jin
Ohjaajat Merikki ja Esa Lappi
Päivölän Kansanopisto, Valkeakoski

Työn tavoitteena oli simuloida tietokoneavusteisen mallin avulla Suomen suuria nälkävuosia (1866–1868) kahdessa kylässä. Työssä keskityttiin väkimäärän muutosten, ruuan määrän ja tuotannon, sairastuneisuuden, kuolleisuuden sekä syntyvyyden tarkasteluun. Tekijät loivat mallin, jonka tarkoitus oli olla mahdollisimman yksinkertainen ja kuvata vain edellä mainittuja asioita. Työssä saadut tulokset vastasivat historiallisia tietoja. Vertailemalla parametreja sekä saatuja tuloksia todellisuuteen tekijät pystyivät analysoimaan eri tekijöiden vaikutusta nälänhätään.

Remodeled Eco-friendly incubator (salmonid) – Saves nature and work
Elnur Efendi
Ohjaaja Kirsi Idänpirtti
Mikkelin lukio, Mikkeli

Työssä tutkittiin erilaisten materiaalinen hajoamista luonnonvedessä tarkoituksena kehittää biohajoava mätirasia. Neljä kuukautta kestäneessä tutkimuksessa löytyi melko hyvin tarkoitukseen sopivia materiaaleja. Seuraavassa vaiheessa uudenlaisen mätirasian toimivuutta tulisi testata mädillä.

Assessing fitness
Tuomas Tervonen
Kaarina Ojasti
Tampereen lyseon lukio, Tampere

Työssä tutkittiin nuorten kuntotason vaikutusta maksimaaliseen uloshengitysvoimaan. Tutkimus on tärkeä muun muassa hengityksen toimintahäiriöiden seurannan ja lääkityksen kannalta.

Finnish people’s fears of the adverse effects associated with vaccines
Juliaana Katto
Tampereen lyseon lukio, Tampere

Työssä käsitellään rokotusten haittavaikutuksia ja sitä, millaisia mielipiteitä suomalaisilla on rokotuksista ja niiden haittavaikutuksista. Työssä keskitytään siihen, onko mielipiteillä rokotteiden haittavaikutuksista tieteellisiä perusteita. Tutkimuksessa analysoitiin nettikeskustelupalstoilla käytyjä keskusteluja. Tulosten mukaan lähes kaikki väittämät rokotuksia vastaan ovat ilman tieteellisiä perusteluja.

Simulaatiomalli saalistavasta lepakosta
Katja Kujala ja Sauli Kokkonen
Ohjaajat Merikki ja Esa Lappi
Päivölän Kansanopisto, Valkeakoski

Tekijät ovat rakentaneet ohjelman, joka simuloi saalistavan lepakon saalistamiskäyttäytymistä. Aikaisempiin malleihin verrattuna ohjelmaan on otettu mukaan uutena parametrina doppler-ilmiöön perustuva nopeustieto. Mallia voi hyödyntää ympäristön suunnittelussa, jossa halutaan huomioida myös lepakkojen elinympäristön säilyminen.

EppaBasic – Ohjelmointikieli opetuskäyttöön
Henrik Lievonen ja Sami Kalliomäki
Ohjaaja Antti Laaksonen
Helsingin matematiikkalukio, Karkkilan lukio

Työssä on kehitetty erityisesti opetuskäyttöön suunnattu ohjelmointikieli EppaBasic, joka on helppo ottaa käyttöön ja yksinkertainen oppia. Työssä esitellään kieli ja sen tavoitteet sekä toiminta. Ohjelmointikieli on suunniteltu erityisesti vastaamaan uutta perusopetuksen opetussuunnitelmaa ohjelmoinnin osalta.

Kannustuspalkinto 300 €

Vanhemmat alaikäisten alkoholin välittäjinä
Mari Kausiala ja Elviira Salmi
Ohjaaja Anne Kuronen
Sammon keskuslukio, Tampere

Työn tavoitteena oli selvittää, kuinka yleistä on, että alaikäiset saavat alkoholijuomia vanhemmiltaan sekä millaisia vaikutuksia vanhemmilta saadulla alkoholilla on nuorten alkoholinkäyttöön. Lomakekyselyn tulosten mukaan nuoret saavat vanhemmiltaan alkoholia, mutta suurin osa totesi, ettei se vaikuta heidän alkoholikäyttöön ja pitivät vanhempien alkoholin välittämistä lapsilleen negatiivisena asiana.

Kilpailun neuvottelukunnan erikoispalkinnot jaettiin seuraaville töille:

Kehittämiskeskus Opinkirjo ry palkitsi työn jossa ilmenee yhteislöllisyyttä ja tekemisen intoa:

Toimiiko kierrätysmateriaali eristeenä
Janette Kakkonen, Nea Pulkkinen ja Alisa Pöyry

Tekniikan museo palkitsi jokaisesta sarjasta yhden työn, joka ilmentää keksimistä, kekseliäisyyttä ja tekniikan kehitystyötä:

Mennään metsään
1.–2.yhdysluokka

Tulikoe
Jesse Laitinen

Rautateiden matkustajaliikenteen kilpailun avaamisen mahdolliset lopputulemat Suomessa
Samuel Lehtinen

Teknisten aineiden opettajat TAO ry  palkitsi työn, jossa ilmenee teknologinen kekseliäisyys:

Elektrodien välisen etäisyyden vaikutus ionituulen tuottamaan ilmavirtaan
Antti Viitala

Suomen Luokanopettajat ry palkitsi kaksi työtä, jossa ilmenee tutkimuksen into:

Miten koira koulutetaan?
Tianna Pajukangas ja Nella Salo

Miten revontulet syntyvät?
Veera Koskinen ja Ilona Teerikangas

Biologian ja maantieteen opettajat BMOL ry palkitsi työn, joka kannustaa luonnon tutkimiseen ja ulkona havainnoimiseen;

Pallokivi ja muita kivitutkimuksia
Esikoulut Ketunleivät ja Linnunlaulu

Tiedekeskus Heureka palkitsi jokaisesta sarjasta yhden työn, jossa näkyy tutkimisen riemu ja tekijä on soittanut pitkäjänteisyyttä:

Mikä on tietokonepeli?
Esa Koskinen

Kanin liikutusväline
Eeli Palola, Alina Leppälä

The Analysis of Domineering Games Using Combinatorial Game Theory
Dennis Liu

Aalto-yliopiton Design Factory palkitsi työn, jossa oli valmistettu toimiva prototyyppi:
Helposti puettavat jääkiekkovarusteet
Patrik Pudas

Tekniikan akateemiset TEK palkitsi

Parhaan posterin ja ständin

Anttolan koulun 1.-2. luokat
Mennään metsään
Janette Kakkonen, Nea Pulkkinen ja Alisa Pöyry

Toimiiko kierrätysmateriaali eristeenä
Antti Viitala
Elektrodien välisen etäisyyden vaikutus ionituulen tuottamaan ilmavirtaan

Parhaan suullisen esityksen
Veera Koskinen ja Ilona Teerikangas
Miten revontulet syntyvät?

Työn jossa korostuu luovuus
Atte Kauppinen ja Johannes Pajukangas
26-numeroinen arpakuutio

Innostuneimman tutkijan
Esa Koskinen
Mikä on tietokonepeli?

Työn, jossa tieteellistä menetelmää on hyödynnetty parhaalla tavalla
Elnur Efendi
Remodeled Eco-friendly incubator

Työn, jossa on käytännöllisin idea
Petteri Timonen
Veripalvelun verenkeräyksen optimointityökalu

***
Ohjaajille jaettiin lisäksi seuraavia palkintoja
Systems Oy:n 250 euron lahjakortilla palkitaan Eeva-Maiju Aulin ja Katariina Yliheikkilä.
Vaisalan 250 euron stipendillä palkitaan Merikki Lappi ja Esa Lappi.