Palkansaajien tutkimuslaitos: Suomen talouden näkymät kirkastumassa

|
Uutinen
Kuuntele

Palkansaajien tutkimuslaitos ennustaa tälle vuodelle 1,1 prosentin ja ensi vuodelle 1,3 prosentin talouskasvua.

Suomen bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 1,1 prosenttia ja ensi vuonna 1,3 prosenttia, ennustaa Palkansaajien tutkimuslaitos.

Tutkimuslaitoksen mukaan Suomen talous palaa kasvu-uralle muuta maailmaa hitaammin. EU-maiden bkt kasvaa tänä vuonna 1,9 prosenttia ja ensi vuonna 2,1 prosenttia. Maailmantalous kasvaa noin 3,5 prosentin vauhtia seuraavat kaksi vuotta.

Suomen bkt kasvoi viime vuonna 0,5 prosenttia, noin prosenttiyksikön hitaammin kuin euroalueen bkt. Kasvuero selittyy tutkimuslaitoksen mukaan kuitenkin lähes kokonaan Suomen Venäjän-viennin jyrkästä supistumisesta ja Suomen muuta euroaluetta kireämmästä finanssipolitiikasta. Tavaraviennin arvo Venäjälle supistui 32 prosenttia ja julkisen kulutuksen määrä supistui 0,9 prosenttia.

Vienti ja investoinnit virkoavat

Suomen viennin määrä kasvoi viime vuonna 0,8 prosenttia palveluviennin vauhdittumisen ansiosta. Tavaraviennin määrä supistui 1,4 prosenttia.

Tavaraviennin määrä supistuu vielä tänä vuonna puolisen prosenttia. Sen sijaan palveluiden viennin määrä kasvaa edelleen viiden prosentin vauhtia. Ensi vuonna tavaraviennin määrä kääntyy kolmen prosentin nousuun, Palkansaajien tutkimuslaitos ennustaa.

Ennusteen mukaan investoinnit kasvavat tänä vuonna 2,5 prosenttia ja ensi vuonna 3,2 prosenttia. Tutkimuslaitos arvioi, että kilpailukykysopimus saattaa lisätä kotimaisten toimijoiden tekemiä investointeja.

Tutkimus- ja kehitystoiminnan investoinnit jäävät kuluvana vuonna viime vuoden tasolle, mutta vuodelle 2017 tulee jo kasvua. Etenkin yksityiset t&k-investoinnit kasvavat mutta julkiset t&k-investoinnit pienenevät huomattavasti.

Työttömyys laskee hitaasti

Tuotannon piristyminen johtaa kuluvana vuonna pieneen, 0,1 prosenttiyksikön työttömyyden laskuun. Työttömyysaste ei uskota laskevan enää ensi vuonna.

Tutkimuslaitoksen mukaan työttömyysasteen nihkeä lasku johtuu osin työvoiman määrän kasvusta. Talouden piristyessä ihmisiä siirtyy piilotyöttömyydestä ja työvoiman ulkopuolelta takaisin aktiiviseen työnhakuun.

Suomen viennin tukemiseksi todennäköisesti tehtävä kilpailukykysopimus alentaa työvoimakustannuksia tuntuvasti jo ensi vuonna. Odotukset sopimuksen työllisyysvaikutuksista ovat Palkansaajien tutkimuslaitoksen mukaan kuitenkin varsin toiveikkaita. Riskinä on, että sopimus heikentää julkisen talouden rahoitusasemaa, mihin reagoidaan lisäleikkauksin.