Palkansaajakeskusjärjestöt: Työeläkerahoitus turvattava kymmeniksi vuosiksi

|
Uutinen
Kuuntele

Palkansaajakeskusjärjestöt vaativat työeläkkeiden rahoituksen turvaamista useammaksi kymmeneksi vuodeksi.

SAK, STTK ja Akava edellyttävät, että parhaillaan käytävissä eläkeneuvotteluissa varmistetaan sukupolvet ylittävä eläkerahoitus.

– Myös työuransa alussa olevien nuorten on voitava luottaa lakiin perustuvaan eläketurvaan. Vastuu tulevista eläkkeistä on tämän päivän päättäjillä, järjestöt painottavat tiedotteessaan.

Työeläkevarat on varattu palkansaajien työllään ansaitsemiin eläkkeisiin. Koska ikäluokat pienenevät ja suomalaiset elävät entistä vanhemmiksi, vanhuuseläkemenot kasvavat lähivuosikymmeninä paljon.

– Työeläkerahastoissa ei ole ylimääräistä rahaa, vaan kaikki varat tarvitaan työeläkkeisiin. Työeläkkeiden rahoituksessa on edelleen vajetta, joskaan jo sovittujen maksukorotusten jälkeen vaje ei ole kovin suuri, järjestöt huomauttavat.

Maksut saatava tasapainoon nopeasti

Työeläkkeiden rahoitus eli työeläkemaksu on palkansaajajärjestöjen mielestä saatava tulevat eläkkeet turvaavalle tasolle tällä vuosikymmenellä.

– Nopea eteneminen maksun tasapainoon on järkevää, koska näin työeläkemaksujen taso muodostuisi pitkällä aikavälillä pienemmäksi.

Järjestöt muistuttavat lisäksi, että työeläkkeiden rahastointia on vahvistettava.

– Työeläkevarat on tarkoitettu eläkkeiden rahoittamiseen pitkälle tulevaisuuteen, ei suhdannepolitiikan välineeksi.

Myös työelämään kehitettävä

Palkansaajakeskusjärjestöt vaativat, että eläkeneuvotteluissa työeläkkeiden rahoituksesta sovitaan sitovasti ja pitkäaikaisesti. Järjestöjen mielestä neuvotteluissa on myös sovittava keinoista pidentää työuria ja riittävästä eläketurvasta.

– Ratkaisun pitää sisältää todellisia toimia työelämän kehittämiseksi, työssä jaksamisen tueksi ja työkyvyttömyyden vähentämiseksi.

SAK:n, STTK:n ja Akavan työvaliokunnat kokoontuivat yhdessä tiistaina illalla.

Lue myös uutiset: