Palkansaajakeskusjärjestöt: Ilman työpaikkoja eläkeuudistus jää torsoksi

|
Uutinen
Kuuntele

SAK, STTK ja Akava muistuttavat juhannuksen alusviikolla minihallitusneuvotteluihin lähteviä puolueita, että kaikki keinot on syytä ottaa käyttöön työllisyyden kohentamiseksi.

Palkansaajakeskusjärjestöt arvioivat eläkeuudistuksen jäävän puolitiehen, jos Suomeen ei saada pikaisesti lisää työpaikkoja.

– Työurat eivät pitene pelkillä eläkejärjestelmän muutoksilla. Ilman työllisyyden vahvistamista keinot työurien pidentämiseksi loppuvat, eikä eläkeuudistuksen tavoitteita tulla saavuttamaan, järjestöt korostavat.

Parhaillaan käytävissä eläkeneuvotteluissa on palkansaajien mielestä sovittava myös työssä jaksamista ja työkyvyttömyyden ehkäisemistä tukevista parannuksista. Tällaisia ovat muun muassa keinot vaikuttaa työhön ja työaikaan sekä muut mahdolliset joustot.

Keskusjärjestöt painottavat, että eläkeuudistuksessa on turvattava ikääntyneiden työntekijöiden oikeus työttömyysturvan lisäpäiviin.

– Tarvitsemme turvaverkkoja ikääntyneille. Lisäpäivät antavat turvaa juuri vaikeimmin työllistyville ikäryhmille.

Palkansaajien tavoitteena on tasapainottaa työeläkkeiden rahoitus vielä kuluvalla vuosikymmenellä. Järjestöt tähdentävät, että tavoitteeseen pääsemiseksi työeläkemaksuja on nostettava jonkin verran ja työeläkemaksujen rahastointia on jatkettava.

Palkansaajakeskusjärjestöjen työvaliokunnat käsittelivät eläkeneuvottelujen tilannetta keskiviikkoiltana. Työvaliokuntiin kuuluvat SAK:n, Akavan ja STTK:n suurimpien jäsenliittojen johtajat.