Över 100 000 högre tjänstemän omfattas av konkurrenskraftsavtalet

|
Uutinen
Kuuntele

Styrelsen för De högre tjänstemännen YTN godkände den 3 juni förhandlingsresultaten för 23 kollektivavtal som omfattas av konkurrenskraftsavtalet.

Det viktigaste är kollektivavtalet för de högre tjänstemännen inom teknologiindustrin, som är det näst största kollektivavtalet inom industrin i landet. Andra YTN-avtal som nu godkändes är servicebranschen inom datakommunikation, planeringsbranschen, kemiindustrin samt energibranschen. För finansbranschens del är situationen fortfarande öppen.

I detta skede omfattar lösningen inte ICT-branschen, där förhandlingarna inte ens hann komma igång ordentligt då PALTA vägrade att förhandla om de öppna punkterna i det föregående sysselsättnings- och tillväxtavtalet.

YTN har därmed varken ett kollektivavtal eller ett konkurrenskraftsavtal inom handel, skogsindustri, byggbransch och inte heller livsmedelsindustri, eftersom arbetsgivarna inte ville förhandla om något sådant. För de högre tjänstemännen inom dessa branscher gäller arbetstidsförlängningen inte.

– Detta har i flera avseenden varit en exceptionell runda. Löntagarsidan har gått med på att öppna sina egna avtal mitt i allt och låtit genomföra en intern devalvering. När man beaktar att förhöjningarna som gjorts i de tidigare avtalen är lägre än i våra konkurrerande länder, är det dags att sluta klaga på att detta avtal inte skulle förstärka vår konkurrenskraft. Nog kommer avtalet att förstärka den, om det slutligen förverkligas, säger YTN:s ordförande Heikki Kauppi.