Opiskelijat tuntevat huonosti vaihtoehtoja

|
Uutinen
Kuuntele

Selvityksen mukaan opiskelijat eivät tiedä siirtohakumahdollisuudesta.

Korkeakoulut ovat luoneet opiskelijoille runsaasti mahdollisuuksia joustaviin opintopolkuihin ja yksilöllisiin valintoihin, mutta tarjolla olevat väylät tai mahdollisuudet eivät ole kuitenkaan opiskelijoiden tiedossa, huomauttaa Kansallinen koulutuksen arviointi­keskus (Karvi) tuoreessa selvityksessään.

Selvityksen mukaan mukaan erityisesti siirtohaku on heikosti opiskelijoiden tiedossa.

Siirtohakujen kautta opiskelija voi hakea opiskeluoikeuden vaihtoa korkeakoulusta toiseen tai oman korkeakoulun sisällä tutkinnosta toiseen.

Karvin mielestä myös siirtohakujen kriteeristössä, läpinäkyvyydessä ja yhtenäisyydessä on vielä kehittämisen varaa.

Siirtohakujen kehittäminen voisi sekä keventää hakijasumaa että edistää alan vaihtajien nopeampaa sijoittumista toivomalleen alalle, koska alanvaihtajat usein hakevat uudelleen toista opinto-oikeutta normaalin opiskelija-­valinnan kautta.

Siirtohaussa valittujen määrä on tähän asti ollut vain noin tuhat opiskelijaa vuodessa.

Karvi kiinnittää huomiota myös yhdenvertaisuuden toteutumiseen ja huomauttaa, että kansallisten yhdenvertaisuustavoitteiden ja -mittareiden laadinta tukisi korkeakoulutason toimeenpanoa sekä edistäisi kansallista ja korkea­koulutason seurantaa.

Toivoa on ilmassa, sillä opetus- ja kulttuuri­ministeriö on aloittanut kansallinen korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelman laadinnan ja asettanut selvitysmieheksi Tapio Kosusen.Työn pitäisi valmistua ensi vuoden elokuun alkuun mennessä.

– Joustavat opintopolut voivat toimia yhtenä keinona edistää aliedustettujen ryhmien yhdenvertaisuuden ja korkeakoulutuksen saavutettavuuden toteutumista, toteaa Karvin tiedotteessa tutkija Leasa Weimer Koulutuksen tutkimuslaitokselta.

Avainsanat: