Opiskelija tarvitsee TEKiä – TEK tarvitsee opiskelijoita

|
Uutinen
Kuuntele

Teekkarivaliokunnan puheenjohtaja Matias Virtaa kiehtoo TEKin toiminnassa mahdollisuus yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

– Itselleni tärkeitä asioita ovat muun muassa teekkarikulttuurin vaaliminen sekä digitalisaatio. Opiskelijana toivon, että digitalisaatiota hyödynnettäisiin yhä enemmän esimerkiksi koulutuksessa, Teekkarivaliokunnan puheenjohtaja Matias Virta sanoo.

Virta haluaa kannustaa kaikkia opiskelijoita mukaan TEKin toimintaan. Hallinnon opiskelijaedustajien eli hallopedien haku aukeaa tänä syksynä.

– TEK tarvitsee sekä opiskelijoita että vastavalmistuneita ajamaan nuorille tärkeitä asioita. Kokemusta tärkeämpää on, että on innokas ja pystyy avaamaan suunsa oikeassa paikassa. TEKin toiminnassa olen tavannut mahtavia tyyppejä ympäri Suomea ja meillä on ollut todella hauskaa. Lisäksi olen oppinut työelämässä tarvittavia taitoja, Virta kertoo.

Hänen mielestään opiskelijat eivät aina osaa hyödyntää TEKin tarjoamia palveluita.

– Kesätyöntekijät eivät aina tiedä oikeuksistaan. Epäselvissä tapauksissa kannattaisi ehdottomasti olla hyvin matalalla kynnyksellä yhteydessä TEKin lakimiehiin. Myös Teekkarin työkirja on erinomainen työkalu opiskelijoille.

Jäsenpidon kannalta Virta pitää tärkeänä, että TEK panostaa myös loppuvaiheen opiskelijoihin.

– Fuksit kyllä oppivat tuntemaan ja tietämään TEKin, mutta opintojen aikana saattaa unohtua, mitä hyötyä TEKin jäsenyydestä on. Vastavalmistuneiden iltojen lisäksi TEK voisi järjestää valmistumista lähestyville opiskelijoille esimerkiksi työnantajien ja opiskelijoiden verkostoitumistilaisuuksia. Verkostoilla on nykyään todella suuri merkitys työnhaussa.

Erityisen tyytyväinen Virta on siihen, että TEK panostaa entistä enemmän yrittäjyyteen ja yrittäjien palveluihin.

– Ei pelkästään yrittäjien itsensä takia vaan myös siksi, että näissä startup-yrityksissä syntyy kansallisen kilpailukyvyn kannalta merkittäviä innovaatioita. 

 

2010
Aloittaa Turun yliopistossa DI-opinnot tietotekniikan koulutusohjelmassa.

2012-13
Tietotekniikan opiskelijoiden killan Digit ry:n fuksivastaava.

2014-15
Digit ry:n hallituksen puheenjohtaja.

2015
Opiskelijaedustaja TEKin valtuustossa (varajäsen 2014) ja teekkarivaliokunnan jäsen (varajäsen 2014).

2016
TEKin teekkarivaliokunnan puheenjohtaja.

 

Avainsanat: