Opas sosiaalisen median työkäytöstä ja työsuojelusta on ilmestynyt

|
Uutinen
Kuuntele

Työturvallisuuskeskus TTK on tuottanut digitaalisen julkaisun Sosiaalisen median työkäyttö, työsuojelunäkökulma.

Sosiaalinen media edistää työntekijöiden keskinäistä sekä palveluorganisaation ja sen asiakkaiden välistä vuorovaikutusta sekä edesauttaa käyttäjälähtöisten palveluiden tuottamista.

Sosiaaliseen mediaan liittyy myös uhkia. Työturvallisuuskeskus TTK huomauttaa, että kielteiset puolet tulisi nähdä myös työsuojelullisena asiana. Some tekee niin aiheellisesta kuin aiheettomasta kritiikistä entistä julkisempaa ja on siksi psykososiaalinen kuormitustekijä, joka tulee työsuojelussa ottaa huomioon.

TTK on tuottanut digitaalisen julkaisun Sosiaalisen median työkäyttö, työsuojelunäkökulma. Se on tarkoitettu helpottamaan organisaation tai työyhteisön omien sääntöjen laadintaa. Yhteiset linjaukset sosiaalisen median käytöstä voidaan tehdä osana muuta työpaikan yhteistoimintaa.

Sosiaalisen median työkäyttö -oppaassa käsitellään somen käytön eettisiä periaatteita, työsuojeluun liittyviä uhkia, työpaikan eri toimijoiden vastuita ja rooleja sekä otetaan kantaa myös rikolliseen toimintaan. Loppuun on koottu Facebookia koskevia toistuvasti työpaikalla mieltä askarruttavia kysymyksiä ja vastauksia niihin.

Tutustu oppaaseen