Obundna ökade sitt understöd i TEK:s val

|
Uutinen
Kuuntele

70 representanter invaldes genom medlemsomröstning i Teknikens Akademikerförbund TEK:s fullmäktige för den följande treårsperioden.

Det partipolitiskt obundna valförbundet Yhtenäinen TEK ja teekkarihenki fick 5 platser fler i fullmäktige jämfört med det förra valet. Genom detta gick gruppen om Samlingspartiet som den största gruppen i TEK:s fullmäktige. Samlingspartiet förlorade fyra platser och Centern gick miste om en plats i valet. Av de politiska grupperna avancerade endast De gröna, som fick en plats till.

De nya styrkeförhållandena i valdistriktet för Teknikens Akademikerförbund är:

  • Yhtenäinen TEK ja teekkarihenki (obund.) 21 (+5)
  • TEKin Nuoret (obund.) 6 (ingen förändring)
  • Samlingspartiet 17 (-4)
  • iTyö (obund.) 13 (-1)
  • De gröna 7 (+1)
  • Socialdemokraterna 1 (ingen förändring)
  • Centern 1 (-1)
  • Vänsterförbundet 0 (ingen förändring)

Dessutom invaldes i enlighet med organisationsavtalet 4 representanter från den svenskspråkiga medlemsorganisationen TFiF:s valdistrikt.


Röstmagneter

Röstmagneten i valet i södra valområdet, som är det största, var ordföranden för TEK:s styrelse, Marjo Matikainen-Kallström (saml., Esbo) med 279 röster. Därnäst kom esboborna Saara Hyrkkö (De gröna) med 205 röster och Jyrki Kasvi (De gröna) med 176 röster.

Röstmagneten i västra valområdet var Arto Timperi (Yhtenäinen TEK ja teekkarihenki, Tammerfors) med 81 röster, medan Suvi Salomaa (TEKin nuoret, Tammerfors) var tvåa med 79 röster. I det östra valområdet samlade Kimmo Koskinen (saml., Varkaus) det största röstetalet, 54 röster. De flesta rösterna i det norra valområdet fick Timo Kokkonen (iTyö, Uleåborg), 57 röster. Mätt med den proportionella andelen av rösterna var Kimmo Koskinen TEK-valets röstmagnet. Han fick 6,7 procent av rösterna från det östra valområdet.

I TFiF:s valdistrikt, där endast ett valförbund ställde upp kandidater, samlade Mikael Federley (Tfifarna, Esbo) 104 röster.


Två av tre röster gavs elektroniskt

Det fanns nästan 51 000 röstberättigade medlemmar i TEK:s val. Antalet kandidater var 467. Röstningsprocenten var 22,5, vilket är 0,9 procent lägre än i det föregående valet för tre år sedan.

Valet genomfördes nu för tredje gången som kombinationsval där medlemmen fick rösta elektroniskt eller per post efter eget val. Sammanlagt 69 procent av rösterna gavs nu elektroniskt, mot något under hälften i det föregående valet.