Nu krävs en ny typ av kompetens av TE-byråerna.

|
Uutinen
Kuuntele

Regeringen publicerade sitt sysselsättnings- och företagarpaket i mitten av april. TEK anser det vara positivt att man håller på att avveckla många av de mest centrala hindren som står i vägen för högutbildades företagsamhet.

Regeringen tänker även skärpa de arbetslösas skyldighet att ta emot jobb. I fortsättningen måste man redan i början av jobbsökningen ta emot de jobb inom en annan bransch som TE-byrån erbjuder, ifall det inte finns lediga jobb inom den egna branschen.

- Nu bör man se till att TE-byråerna har tillräckliga resurser och nytt kunnande för att de ska kunna bedöma och hjälpa de högutbildade med att hitta nya jobb på det sätt som är mest effektivt för individen och samhället, säger direktör Jari Jokinen som ansvarar för TEKs arbetskrafts- och utbildningspolitik.

Läs meddelandena: