Neuvottelutuloksia teollisuudessa ja julkisella sektorilla

|
Uutinen
Kuuntele

Muun muassa kunta- ja valtiosektorilla sekä teollisuudenaloilla on saatu aikaan neuvottelutulos työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaisista palkankorotuksista kolmannelle vuodelle.

Ylemmät Toimihenkilöt YTN ja Teknologiateollisuus saivat 29.6. aikaan neuvottelutuloksen työllisyys- ja kasvusopimuksen kolmannen jakson palkankorotuksista kolmella sopimusalalla: teknologiateollisuudessa, suunnittelu- ja konsulttialalla ja tietotekniikan palvelualalla.

Neuvottelutulos noudattelee keskusjärjestöjen välillä 15.6. yleisesti sovittua palkantarkistusta. Palkkoja nostetaan teknologiateollisuuden sopimusaloilla 1.11.2015 alkaen yleiskorotuksella, jonka suuruus on 16 euroa, kuitenkin vähintään 0,43 prosenttia kuukaudessa.

Aikaisemman, työllisyys- ja kasvusopimuksen (tyka) ensimmäisen jakson, mukaisesti palkoista neuvotellaan ensin paikallisesti. Mikäli paikallista ratkaisua ei saavuteta 30.9. mennessä, astuu nyt sovittu yleiskorotus voimaan.

Lisäksi vuoro- ja olosuhdelisät sekä henkilöstön edustajien korvaukset nousevat 1.11. alkaen 0,43 prosenttia. Teknologiateollisuuden työehtosopimusten voimassaolo päättyy 31.10.2016.

YTN on saanut aikaan neuvottelutuloksen myös ICT-alan ylemmille toimihenkilöille. Neuvottelutulos vastaa keskusjärjestöjen aiemmin saavuttamaa ratkaisua.

Seuraavaksi saavutettu neuvottelutulokset lähtevät liittojen hallintojen käsittelyyn.

Kunta-alalla neuvottelutulokset viidellä sopimusalalla

Myös kunta- ja valtiosektorien palkkaratkaisusta toiselle jaksolle on päästy sopuun.

Kunta-alalla neuvottelutulokset on saavutettu kaikilla viidelle sopimusalalla.

Neuvottelutulokset ovat syntyneet kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES), kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES), teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS), tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES) ja kunnallisten lääkärien virkaehtosopimuksen osalta.

Sopimukset ovat voimassa 13 kuukautta 1.1.2016–31.1.2017. Kaikkiaan kunta-alan sopimusten kustannusvaikutus 13 kuukauden sopimusjaksolla on 0,59 prosenttia.

Myös valtiolla neuvottelutulos

Valtiosektorilla tehtäväkohtaisia palkanosia korotetaan 1.2.2016 alkaen 13 euroa kuukaudessa, jolloin niin sanottu henkilökohtainen palkanosa huomioiden kuukausipalkka nousee keskimäärin 16 euroa.

Mikäli tehtäväkohtainen palkanosa on vähintään 3 023 euroa kuukaudessa, tehtäväkohtaisia palkanosia korotetaan 0,43 prosenttia kuukaudessa. Suurin osa valtion JUKOlaisista kuuluu viimeksi mainittuun ryhmään. 

Euromääräisinä kokonaispalkkoina määräytyviä palkkoja tarkistetaan 16 eurolla kuukaudelta, kuitenkin vähintään 0,43 prosentilla.

Niitä euromääräisiä palkanlisiä ja lisäpalkkioita, joita on vakiintuneen käytännön perusteella tarkistettu yleiskorotuksin, korotetaan 1.2.2016 alkaen 0,43 prosentilla.

Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen kuukausipalkkioita korotetaan 1.2.2016 alkaen 0,43 prosentilla ja kuukausipalkkion uusi vähimmäismäärä on 75,32 euroa.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO hallitus käsittelee tuloksia myöhemmin tällä viikolla.

Lue myös uutiset: