Neljä keinoa purkaa yrittäjyyden esteitä

|
Uutinen
Kuuntele

TEK ja Suomen Ekonomit vaativat yritystoimintaan liittyvän byrokratian keventämistä ja turhan sääntelyn purkamista. Näillä toimilla vähennettäisiin etenkin pienten yritysten taakkaa ja jätettäisiin enemmän aikaa liiketoiminnan hoitamiseen ja kehittämiseen.

Byrokratian keventäminen helpottaisi uuden yritystoiminnan käynnistämistä ja parantaisi yritysten tuottavuutta. Tätä kautta avautuisi myös uusia työllistämismahdollisuuksia.

Turha byrokratia näkyy Suomessa hallinnon hitautena ja jäykkyytenä sekä tarpeettomina, jopa pääasialliseen toimintaan liittymättöminä selvitysvelvollisuuksina. Kankeat menettelytavat jarruttavat taloudellista toimeliaisuutta sekä myös investointeja, jotka pahimmassa tapauksessa peruuntuvat kokonaan. Tämä kaikki estää osaltaan Suomen talouden kääntämistä kasvu-uralle.

TEKin yrittäjyysvaliokunta ja Suomen Ekonomien yrittäjätyöryhmä näkevät, että akateeminen yrittäjyys tulee lisääntymään ja olemaan varteenotettava uravaihtoehto korkeasti koulutetuille. Seuraavat byrokratiaa vähentävät toimenpiteet alentavat kynnystä ryhtyä yrittäjäksi sekä lisäävät halukkuutta kehittää nykyistä yritystoimintaa:

  1. Keskitetään yritystukien ja yrittäjyyspalvelujen hakeminen yhteen paikkaan.
  2. Tehostetaan viranomaisten välistä tiedonkulkua.
  3. Lisätään sähköisen asioinnin mahdollisuutta.
  4. Yhdistetään eri viranomaisten yrittäjämääritelmät ja niiden tulkinnat.

TEK ja Suomen Ekonomit kannattavat Suomen hallituksen pyrkimyksiä sääntelyn purkamiseksi, mutta edellyttävät, että aktiivisiin, hallitusohjelman mukaisiin toimiin turhan byrokratian purkamiseksi yrittämisen osalta ryhdytään välittömästi.

TEK ja Suomen Ekonomit ottivat kantaa yrittäjyyden esteiden poistamiseen Hämeenlinnassa meneillään olevan Enterprise 2015 -tapahtuman yhteydessä. Järjestöt ovat mukana järjestämässä Enterprise 2015 -tapahtumaa, jonka tarkoituksena on edistää suomalaista yrittäjyyttä.