Lakiopas, kirja, pöytä

Neljä kaupunkia ja KT tuomittiin hyvityssakkoihin lakko-oikeuden rajoittamisesta kunta-alalla

|
Uutinen

Työtuomioistuin katsoi KT:n ja kaupunkien ohjeiden luoneen vaikutelmaa, että lakkoon osallistuminen ei ole tehtävien vuoksi mahdollista tai ei ainakaan suotavaa. Työtuomioistuin totesi, että työntekijäpuoli on perustellusti voinut kokea annetut ohjeet painostukseksi.

Työtuomioistuin on tuominnut Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n sekä Helsingin, Kuopion, Rovaniemen ja Vantaan kaupungit hyvityssakkoihin lainvastaisesta työtaistelusta. Tuomio koskee KT:n ja kaupunkien toimintaa kevään kuntasektorin lakkoihin liittyen.

JUKOn neuvottelupäällikkö Jouni Vattulainen kertoo, että kyse on KT:n antamasta ohjeistuksesta työnantajille kunta-alan työtaistelujen varalta.

– JUKOn näkemyksen mukaan KT ohjasi kuntia ja kuntayhtymiä edellyttämään, että tietyt viranhaltijat eivät asemansa vuoksi osallistu lakkoihin. Kunta-alan lainsäädäntö ei kuitenkaan oikeuta tällaiseen rajaukseen minkään henkilöstöryhmän osalta, Vattulainen sanoo.

Hyvä muistutus perusoikeuksista

Kun JUKO sai tietää KT:n ohjeistuksesta ja siitä seuranneista kaupunkien päätöksistä, se nosti asiasta kanteen työtuomioistuimeen huhtikuun alussa.

– Katsoimme, että ohjeistuksella voitiin yrittää vaikuttaa laillisen työtaistelumme tehoon. Lisäksi työntekijät saattoivat kokea heille osoitetut päätökset painostuksena olla osallistumatta lakkoon, Vattulainen sanoo.

Työtuomioistuin oli JUKOn kanssa samaa mieltä. Se katsoi KT:n ja kaupunkien ohjeiden luoneen vaikutelmaa, että lakkoon osallistuminen ei ole tehtävien vuoksi mahdollista tai ei ainakaan suotavaa. Työtuomioistuin totesi, että työntekijäpuoli on perustellusti voinut kokea annetut ohjeet painostukseksi.

– Työtuomioistuimen päätös on hyvä muistutus siitä, että työtaisteluun osallistuminen on perustuslain suojaama perusoikeus ja tällaisen oikeuden rajoittaminen edes välillisesti on kiellettyä, Vattulainen korostaa.

Sakkoja vajaat 20 000 euroa

Työtuomioistuimen mukaan KT:n ja kaupunkien ohjeet ovat olleet omiaan heikentämään työtaistelun tehoa, mitä on pidettävä työnantajan vastatoimenpiteenä laillista lakkoa vastaan. Toimenpide on kohdistunut useiden viranhaltijoiden lisäksi myös JUKOon, joka oli osapuolena keväällä käydyissä virkaehtosopimusneuvotteluissa.

Työtuomioistuin tuomitsi Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n ja neljä kaupunkia maksamaan JUKOlle hyvityssakkoa kunnallisessa virkaehtosopimuslaissa säädetyn työrauhavelvollisuuden rikkomisesta. KT:n sakko on suuruudeltaan 6000 euroa, Helsingin 4000, Kuopion 3000, Rovaniemen 2 500 ja Vantaan 3000 euroa.

Lisäksi kaupungit ja KT velvoitetaan yhteisvastuullisesti korvaamaan JUKOn oikeudenkäyntikulut, noin 11 000 euroa.

Tutkintapyyntö myös poliisille

JUKO pyysi huhtikuussa myös poliisia tutkimaan, ovatko kuntatyönantajien toimet loukanneet rikoslain 47 luvun 5 §:n tarkoittamalla tavalla järjestäytymisvapautta.

– Tietojemme mukaan tämä asia on edelleen poliisin tutkittavana, Jouni Vattulainen kertoo.

Avainsanat: