Nanohiukkasia, massiivipuuta ja musiikkia

|
Uutinen
Kuuntele

Vuoden parhaat tekniikan alan väitöstyö, diplomityö ja pro gradu -tutkielma palkittiin Helsingissä 20.11.2014.

Palkittujen töiden ansiot ovat selvät. Yksi lisää magneettisten nanohiukkasten kemian ja fysiikan ymmärrystä, toinen auttaa varmistamaan korkeiden puurakennusten rakenteellisen turvallisuuden ja kolmas selventää musiikin ja aivotoiminnan suhdetta.

Palkinnot myönsivät Tekniikan akateemiset TEK, Tekniska Föreningen i Finland TFiF ja Matemaattis-luonnontieteellisten alojen Akateemiset MAL Helsingissä 20.11.2014.

Väitöskirja magneettisista nanohiukkasista

Jaakko Timonen vastaanotti 20.11. TEKin ja TFiFin 7 500 euron väitöskirjapalkinnon.

Timosen väitöskirjassa luotiin magneettisista nanohiukkasista ja nanoselluloosasta ulkoisesti ohjattavia biohybridikuituja. Työssä käsiteltiin myös biomimeettisiä magneettisia värekarvoja, jotka jäljittelevät biologisten organismien värekarvoja. Väitöskirjassa tutkittiin lisäksi magneettisten nanohiukkasten korkeataajuusvastetta sekä magneettisten nestepisaroiden itsejärjestymistä ja käyttöä nesteiden ja kiinteiden pintojen välisten kitkavoimien mittaamiseen.

Työn tulokset edistävät magneettisten nanohiukkasten kemian ja fysiikan ymmärrystä. Palkintoraadin mukaan työssä on onnistuneesti yhdistetty tekniikan innovaatioita tavoitteena kaupalliset konseptit ja patentointi sekä korkealla tasolla julkaistava tiede. Palkintoraati piti poikkeuksellisena sitä, miten monessa arvostetussa julkaisussa tutkimuksen tuloksia on julkaistu. Yhtenä esimerkkinä Science-lehti.

Työ on tehty Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun teknillisen fysiikan laitoksella. Valvojana toimivat akatemiaprofessori Olli Ikkala ja professori Robin Ras.

Lue lisää: Magneettiset nanohiukkaset, riviin järjesty!

Diplomityö liitossiirtymistä

Jarkko Luntta vastaanotti 5 000 euron diplomityöpalkinnon 20.11. Palkinnon jakoivat TEK ja TFiF.

Diplomityössään Luntta tutki analyyttisen ja numeerisen laskennan avulla liitossiirtymien vaikutuksia ristiinliimatuista massiivipuulevyistä eli CLT-levyistä rakennetun välipohjatason ja levyseinän toimintaan. Työssä tutkittiin esimerkkitapauksena Jätkäsaareen suunnitteilla olevan toimistorakennuksen CLT-rakenteista välipohjatasoa.

Palkintoraati kiitteli työn ajankohtaisuutta. CLT-levyjen käyttö rakennusten rungoissa on kasvattanut viimeaikoina voimakkaasti suosiota. Työn tulos on tärkeä, kun halutaan varmistaa korkeiden puurakennusten rakenteellinen turvallisuus.

Palkittu diplomityö on tehty Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun rakennustekniikan laitoksella. Työn valvojana toimi professori Jari Puttonen ja ohjaajina DI Heikki Solarmo Pöyry Finland Oy:sta ja DI Janne Manninen Stora Enso Oy:sta.

Pro gradu -tutkielma musiikin vaikutuksesta aivotoimintaan

Tuomas Puoliväli vastaanotti MALin pro gradu -palkinnon 20.11. Palkinnon arvo on 5 000 euroa.

Pro gradu -tutkielmassaan Puoliväli tutki musiikin kuuntelun vaikutusta aivotoimintaan. Työssä tutkittiin toiminnallisen magneettikuvauksen avulla sitä, kuinka musiikillisesti lahjakkaiden koehenkilöiden aivot käsittelevät Astor Piazzollan säveltämää kappaletta Adios Nonino.

Palkintoraati piti työn tieteellisiä ansioita poikkeuksellisen suurina pro gradu -tutkielmaksi. Tutkimuksessa kehitetyllä menetelmällä voidaan selittää entistä paremmin musiikin ja aivotoiminnan välistä suhdetta.

Palkittu pro gradu -tutkielma on tehty Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekuntaan. Tutkielman ohjaajina toimivat professorit Tapani Ristaniemi ja Fengyu Cong.

 

Avainsanat: