Muutoksia lomalla sairastamiseen ja perhevapaan lomakertymään

|
Uutinen
Kuuntele

Samanaikaisesti kilpailukykysopimuksen kanssa työlainsäädäntöön valmistellaan monia muutoksia.

Eduskunta hyväksyi maaliskuun alussa hallituksen esittämän vuosilomalain muutoksen, joka rajaa äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaalla kertyvän loman kuuteen kuukauteen. Aiemmin on kertynyt koko perhevapaan ajalta.

Lakimuutoksen myötä lomalla sairastamiseen tulee kuuden päivän omavastuu. Omavastuusta huolimatta työntekijöille turvataan vähintään neljän viikon vuosiloma, jos vuosilomaa on kertynyt ansaintavuodelta vähintään 24 arkipäivää. Nykyisen käytännön mukaan työntekijä on voinut pyytää loman siirtämistä myöhempään ajankohtaan, jos on sairastunut lomallaan.

Muutokset tulevat tulevat voimaan 1. huhtikuuta. Muutokset eivät kuitenkaan koske aloja, joilla on työ- ja virkaehtosopimuksessa sovittu omavastuupäivien poistamisesta ja vuosiloman kertymisestä koko äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan ajalta. Näin on sovittu julkisen sektorin sopimuksissa.

Muutoksia koeaikaan, takaisinottovelvollisuuteen ja määräaikaisuuksiin

Lisäksi työsopimuslakia on esitetty muutettavaksi myös koeajan ja takaisinottovelvollisuuden osalta.

Koeaikaa halutaan pidentää neljästä kuukaudesta kuuteen kuukauteen. Irtisanomisajan jälkeistä työnantajan velvollisuutta ottaa työntekijä takaisin työhönsä halutaan puolestaan lyhentää yhdeksästä kuukaudesta neljään kuukauteen.

Määräaikaisiin työsopimuksiin kaavaillaan myös muutoksia. Muutoksien myötä työnantajille annettaisiin mahdollisuus tehdä määräaikainen työsopimus vuoden aikana enintään kolmesti ilman perusteltua syytä.

Perusteeton määräaikaisuus olisi mahdollista tehdä vain pitkäaikaistyöttömien, kehitysvammaisten tai osatyökykyisten kanssa. Nykyisin kaikkien määräaikaisuuksien kohdalla on oltava peruste, kuten sijaisuus, projektiluonteisuus tai muu vastaava syy.