Miten pääsemme yli energiakriisistä? Näin asiantuntijat ottivat kantaa TEK Talksissa

|
Blogimerkintä

TEK Talksissa nousi esiin, että energiakriisistä ulospääsyllä on sama resepti kuin vihreällä siirtymällä, ainoastaan aikataulu on merkittävästi kiristynyt. Kriisiä voidaan helpottaa monenlaisilla politiikkatoimilla, mutta sähköpulan mahdollisuus on asia, johon kaikkien tulisi varautua.

Keskiviikkona 12.10.2022 järjestetyssä TEK Talks: Miten pääsemme yli energiakriisistä? -webinaarissa käytiin kolmen kovan asiantuntijavieraan avustuksella avartava keskustelu vallitsevan energiakriisin syistä ja ulospääsykeinoista. Mukana keskustelussa olivat Karoliina Auvinen (erityisasiantuntija, Suomen ympäristökeskus ja väitöskirjatutkija, Aalto-yliopisto), Mikko Heikkilä (strategisen verkkosuunnittelun päällikkö, Fingrid) sekä Aleksi Lumijärvi (globaalin energiatransition ja ilmastorahoituksen asiantuntija). Nostan esille muutaman asian webinaarissa käydystä kokonaisvaltaisesta ja syvällisestä keskustelusta.

Webinaarin tallenteet

ProspectumLIVE

TEKin YouTube

Voit myös kuunnella lähetyksen podcast-tallenteena suosikkikanavassasi (Spotify, Apple PodcastSoundCloud).

Mistä energiakriisi johtuu?

Energiakriisin syistä keskeisimpinä nähtiin Euroopan riippuvuus tuontienergiasta ja erityisesti Venäjältä tuodusta energiasta. Toisin sanoen energiakriisin nähtiin johtuvan liian hitaasti edenneestä energiasektorin uusiutumisesta. Energiakriisiä ratkaistaessa tulee samaan aikaan ratkaista myös ilmastonmuutosta. Onneksi puhtaat energiantuotantomuodot ovat nykyisin myös halvimpia. 
 

Mitä politiikkatoimia tulisi tehdä?

Politiikkatoimissa keskeisimpänä nähtiin energiansäästö eri muodoissaan. Olisi tärkeää löytää koko EU:n yhteisiä toimia energiakriisiin vastaamiseksi ja näyttää yhtenäisyyttä ja solidaarisuutta kriisin edessä. Yksittäisten maiden irtiotot esimerkiksi avokätisten tukien muodossa rikkovat yhteisiä markkinoita. Energiakriisin vuoksi mahdollisesti toteutettavat sähkömarkkinoiden rakenteelliset muutokset tulisi olla määräaikaisia. Jos sähkömarkkinoihin halutaan tehdä pysyviä muutoksia, ne tulisi tehdä huolellisesti valmistellen esimerkiksi vaikutustenarviointien osalta, jotta investointiympäristö ei kärsi. Keskustelussa pohdittiin, pitäisikö sähkömarkkinoita uudistaa pitkällä aikavälillä esimerkiksi pilkkomalla tukkumarkkinan erillisiin bulkkimarkkinaan sekä tasehallintamarkkinaan. Katso tarkemmat huippumielenkiintoiset näkemykset tarvittavista politiikkatoimista alla olevalta videolta tai täältä.

Milloin energiakriisi on ohi?

Keskustelussa arvioitiin energiakriisin pitkittyvän ainakin muutaman vuoden mittaiseksi, ja esimerkiksi ensi vuoden talvi voi hyvinkin olla tulevaa talvea vaikeampi. Suomessa ei voida huokaista helpotuksesta ennen kuin koko EU on selvillä vesillä yhteisten markkinoiden myötä. Keskustelussa nousi esiin myös riittävän osaavan työvoiman tarve, jotta puhtaan energian vallankumous saadaan toteutumaan. 
 

Lopuksi

Keskustelua yhteenvetävissä puheenvuoroissa huomio kiinnittyi energiamurroksen ison kuvan pitämiseen mielessä, valtion keskeiseen rooliin energiakriisin ratkaisemisessa sekä talven mahdollisiin kiertäviin sähkökatkoihin varautumiseen.

Katso loppupuheenvuorot tästä

Avainsanat: