Miljoonas työturvallisuuskortti arkkitehdille

|
Uutinen
Kuuntele

Miljoonas työturvallisuuskortti luovutettiin vuodenvaihteessa arkkitehti Tuomo Remekselle.

Työturvallisuuskortti-koulutusjärjestelmä on toiminut laajamittaisesti vuodesta 2003. Se kehitettiin yhteistyössä suuryritysten, työmarkkinajärjestöjen ja vakuutusyhtiöiden kesken. Kortin hallinnoinnissa ja kehittämisestä vastaa nykyisin Työturvallisuuskeskus (TTK).

Työturvallisuuskortti-koulutuksen tavoitteena on parantaa työturvallisuutta ja yhteistoimintaa yhteisillä työpaikoilla. Korttikoulutus suunniteltiin ennen kaikkea teollisuuden alihankkija- ja kunnossapitoyrityksille, mutta se soveltuu hyvin myös rakennusalalle, julkiselle sektorille sekä kuljetus- ja logistiikka-aloille.

Työturvallisuuskortti-koulutusjärjestelmä on vapaaehtoinen, mutta teollisuuden ja rakennusalan työnantajat ovat tehneet siitä käytännössä pakollisen työmaalle pääsyn ehtona.

Positiivista kehitystä suunnitelmallisesti

Työturvallisuuskortti-järjestelmällä on ollut positiivista vaikutusta työtapaturma- ja sairauspoissaolojen kehitykseen. Työturvallisuuskortti-koulutus on kiinteä osa henkilöstökoulutusta muun muassa ABB:llä, jossa se tuli pakolliseksi heti alusta lähtien vuonna 2003 asiakkaiden edellyttäessä Työturvallisuuskorttia tehtaillaan.

– Huomasimme heti, että Työturvallisuuskortti-koulutus on erittäin hyvä perusta yhteisillä työpaikoilla työskenneltäessä. Vuosien varrella hyöty on nähty koulutuksen sisältöä kehitettäessä mielenkiinnon säilyttämiseksi. Kehittäminen on tärkeää myös jatkossa, koska perusasiat hallintaa hyvin, kertoo ABB:n työturvallisuuspäällikkö Paavo Hirvikoski.

Työturvallisuuskortti myös arkkitehdeille
 

Työturvallisuuskorttia vaaditaan myös muilta yhteisillä työmailla tilapäisestikin liikkuvilta. Tällaisia ovat muun muassa suunnittelijat ja arkkitehdit.

– Koska tällainen tarve ilmeni ja useat toimistomme arkkitehdit käyvät säännöllisesti työmaillaan, päätettiin järjestää kaikille tällainen koulutus, kertoo miljoonas Työturvallisuuskortin saanut arkkitehti Tuomo Remes Arkkitehdit NRT Oy:stä.

Remes pitää koulutusta hyvänä kokonaisuutena.

– Työmailla kierrellessäni huomaan kiinnittäväni huomiota turvallisuusasioihin aivan eri tavalla kuin ennen koulutusta. Enää ei myöskään koe nipottamiseksi sitä, että varusteiden täytyy olla kunnossa ja että sitä myös valvotaan tarkasti. Myös suunnittelussa tulee enemmän pohtineeksi, mitä mahdollisia vaikutuksia kullakin ratkaisulla on turvallisuusasioihin, Remes kertoo.

Työturvallisuuskortti
  • Työturvallisuuskortti on henkilökohtainen ja se on voimassa viisi vuotta. Sen saa, kun on suorittanut päivän Työturvallisuuskortti-koulutuksen ja siihen kuuluvan tentin hyväksyttävästi.
  • Työturvallisuuskortti-koulutuksia on viikoittain noin 250 ja vuosittain koulutetaan yhteensä noin 100 000 henkilöä.
  • Työturvallisuuskortti-koulutusta järjestetään avoimena ja yrityskohtaisena sekä eri toimialoille suunnattuna. 
  • Työturvallisuuskortti-koulutuksen sisällön kehittäminen ja perusmateriaalin uudistus ovat parhaillaan käynnissä. Perusmateriaalia täydennetään alakohtaisella lisäaineistoilla.

Lue lisää Työturvallisuuskeskuksesn kotisivuilta