Mihin tarpeisiin tulevaisuuden TEKin on vastattava?

|
Blogimerkintä

Ammattiliitoille on tarvetta tulevaisuudessakin. Liittojen on vain lunastettava oma paikkansa uudestaan.

Vastavalmistuneet eivät koe ammattiliiton jäsenyyttä yhtä merkitykselliseksi kuin aiemmat sukupolvet. Esimerkiksi viimeisen kymmenen vuoden aikana vastavalmistuneiden edustavuus TEKissä on vähentynyt 15 prosenttiyksikköä.

Ammattiliittojen hädän taustalla on monen muun institutionaalisen tahon ja rakennelman kriisi. Digitalisaatio ja globalisaatio ovat murtaneet kasvun, tuottavuuden ja hyvinvoinnin pyhää kolminaisuutta tavalla, jota emme ole aikaisemmin nähneet.

Ammattiliitoille on kuitenkin tarvetta myös jatkossa. Tulevaisuuden järjestön on kyettävä vastaamaan uudenlaisiin tarpeisiin; tunnistettava nuorten tarpeet ennen kuin he ehtivät niitä edes haluamaan.

1. MITEN TUETAAN TYÖNTEKIJÖITÄ JA TYÖNANTAJIA ELINIKÄISESSÄ OPPIMISESSA?

Yliopistotutkintojen rooli ja arvostus murenevat koko ajan. Oman alan spesifit taidot eivät ole välttämättä enää ajankohtaisia kahden vuoden päästä valmistumisesta.

Ovatko tutkinnot tulevaisuudessa merkityksellisiä vai kerätäänkö osaaminen jatkossa pienempinä palasina esimerkiksi työn ohessa tai verkkokursseina?

TEKin tulee jatkossakin olla rohkeasti uusien oppimistyylien ja elinikäisen oppimisen puolestapuhuja sekä uusien työsuhdemuotojen mahdollistaja.

Monet TEKin jäsenet ovat kasvaneet työelämään, jossa leipä on palasina maailmalla.

2. TYÖELÄMÄ MUUTTUU – MUUTTUUKO AMMATTIJÄRJESTÖ MUKANA?

Pelkkä taistelu perinteisten työpaikkojen tekohengittämisen puolesta ei ole kestävää. Työpaikkoja on jo kadonnut massoittain digitalisaation pahiten haavoittamilta aloilta.

Monet TEKin jäsenet ovat kasvaneet työelämään, jossa leipä on palasina maailmalla. Nuoret tekniikan alan osaajat saattavat olla kokopäiväisiä tai sivutoimisia yrittäjiä, ehkä freelancereita. Heille perinteinen ammattiliitto ei yksinkertaisesti tarjoa sellaista lisäarvoa, jota se tarjoaa vakituisessa työsuhteessa oleville.

Tällaisessa todellisuudessa vastavalmistuneen tulisi voida nähdä TEK sinä ammattiliittona, joka tukee työntekijää ja ajaa kestävän kasvun mallia työmarkkinoilla. TEKin tulee ottaa johtajarooli keskustelutyhjiössä, jossa kaikki periaatteessa puhuvat robotiikasta ja digitalisaatiosta, mutta toisaalta kukaan ei puhu niistä sitten lainkaan.

3. TUKEEKO SOSIAALITURVA LIIKKUVIA TYÖMARKKINOITA?

Suomalaisten hyvinvointirakenteiden uskottavuuden säilyttämiseksi on kehitettävä sosiaaliturvan muotoja, jotka mahdollistavat joustavan siirtymisen ammatista ja toimeentulomuodosta toiseen.

Kun työnteon maantieteelliset rajat hälvenevät, eikä verotettavan työn tekopaikka olekaan enää niin selkeää, on poliittista valtaa käyttävien tehtävä taata digitalisaatiosta saatavien hedelmien tasainen jakautuminen. Kestävää hyvinvointia kannattava ammattiliitto haluaa tukea tällaista kehitystä.

"Oman alan spesifit taidot eivät ole välttämättä enää ajankohtaisia kahden vuoden päästä valmistumisesta."

4. VAPAAEHTOISTOIMINTAAN OSALLISTUMISEN KYNNYS MATALAMMAKSI

TEK voisi tukea entistä paremmin vastavalmistunutta siinä opiskelu- ja työelämän välisessä murrosvaiheessa, kun verkostoja etsitään työelämästä. Nuoren tulisi kokea saavansa samalla tavalla hyötyä ja verkostoja TEKistä kuin hän sai niitä kiltatoiminnan aikana.

Tällä hetkellä TEKin viralliset verkostot, esimerkiksi alueseurat, eivät ole yhtä luontevia paikkoja jatkaa verkostoitumista kuin TEKin opiskelijatoiminta. Opiskelijatoimintamaista mallia tulisikin tuoda myös virallisiin verkostoihin. Paikallisyhdistysten rooli on yhä hyödyntämättä, ja ne jäävät pimentoon tällä hetkellä. TEKin tulee kehittää vapaaehtoistoimintaansa helpommin osallistuttavaksi ja näin ollen tulevan työelämän hektisyyttä ja projektiluontoisuutta vastaavaksi.

5. MILTÄ TOIMINTA NÄYTTÄÄ ULOSPÄIN?

Nuoret vaativat tulevaisuusrehellisyyttä: kun ammattiliitot alkavat puhua tulevaisuuden tekojen vaatimalla rohkeudella, myös nuorten luottamus ammattiliittoihin instituutiona on vakaalla pohjalla. Myös me nuoret vaadimme aitoa, tekijänsä näköistä sisältöä sekä tunteen siitä, että TEK on ajanut edunvalvonnallisia asioita meidän puolestamme.

Lyhytnäköisen pikavoittojen napsimisen, esimerkiksi pinnallisten viestintä- tai brändäyskampanjoiden avulla, osaavat kaikki järjestöt. Ammattiliittojen tulee sen sijaan tulee pitää katseensa tiukasti kaukana tulevaisuudessa ja niiden ydintehtävässä.

Avainsanat: