Medianlönen för en diplomingenjör 4 799 euro i månaden

|
Uutinen
Kuuntele

I oktober 2017 var medianlönen för en fast anställd diplomingenjör 4 799 euro och medellönen 5 247 euro i månaden.

Enligt en arbetsmarknadsundersökning som genomfördes bland TEK:s medlemmar i oktober 2017 var medianlönen för en fast anställd diplomingenjör 4 799 euro och medellönen 5 247 euro i månaden. Motsvarande lönesiffror för diplomingenjörer som utexaminerats i år var 3 379 och 3 454 euro.

Medianlönen för en diplomingenjör steg med 0,2 procent jämfört med föregående år, för en nyutexaminerad med 0,6 procent. I arbetsmarknadsundersökningen deltog cirka 9 200 medlemmar. Tack till alla som svarade!