Matematiikkaa on kaikkialla – ja se on kivaa!

|
Uutinen
Kuuntele

Matemaattis-luonnontieteellisten Alojen Akateemiset MAL ry juhlii 55-vuotista taivaltaan julkaisemalla 55 tarinaa matematiikasta -verkkosivuston, jonka tarkoituksena on innostaa nuoria opiskelemaan matematiikkaa.

Valtiovallan tervehdyksen juhlaan tuonut eduskunnan ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen valotti puheessaan yliopistojen rahoitusta. Pekkarinen kertoi, että yleisessä taloustilanteessa on kyllä parempaa näköpiirissä, mutta hitaasti. Hän peräänkuulutti keinoja, joilla myönteisiä vaikutuksia voitaisiin saada jo aikaisemmin diskontattua ja esitti, että niin sanottuja EMU-puskurirahoja tulisi voida käyttää koulutuksen ja tutkimuksen edistämiseen ja ennenkaikkea kilpailukykyä edistävien soveltavan tutkimuksen ja innovaatiotyön pullokaulojen poistamiseen.

Pitääkö matematiikan opetuksesta olla huolissaan?

Emeritusprofessori Aatos Lahtinen kertoi dystopisen tulevaisuudentarinan vuoden 2037 Euroopasta, jossa matematiikka on kielletty. Kumma kyllä samalla monet yhteiskunnan perustoiminnot, kuten liikenne, viestintä ja ruoanjakelukin pysähtyivät. Matematiikka ei ole elävästä elämästä irrallaan oleva tiede, vaan olennainen osa sitä, että kaikki toimii ja asioiden perimmäisiä syitä voidaan ymmärtää.

Matematiikkaa tuskin uhkaa täystuho, mutta matematiikan yliopisto-opetuksen rahoitus ja matemattisia aineita opiskelemaan hakevien määrän laskeminen ovat haasteina sille, että osaajia riittää jatkossakin työelämän tarpeisiin.

Marjo Matikainen-Kallström kertoi perheen nuorison arvostavan äidin matikkataitoja.

55 tarinaa matematiikasta – tarinoita, videoita, pelejä

Innostaakseen eri ikäisiä koululaisia ja heidän opettajiaan MAL julkaisi juhlavuotensa kunniaksi 55 tarinaa matematiikasta -verkkosivuston. Sivuston tavoitteena on herättää nuorten kiinnostus matematiikan opiskeluun niin, etteivät heikot matematiikan taidot tai liian vähäinen kurssimäärä rajoittaisi myöhemmin opiskelualan valintaa.

Sivuston keskeinen sisältö koostuu matematiikkaan liittyvistä tarinoista, videoista ja peleistä. Tarinoiden joukossa on erilaisia käsityksiä ja esimerkkejä matematiikan käytöstä, matemaatikkojen tarinoita ja kohtaloita sekä alan toimijoiden esittelyjä.

"On aineita, jotka ihminen tekee möröiksi. Yksi niistä on matematiikka." - 9. luokkalainen

Videolla nähdään ja kuullaan muun muassa, millaisia uusia tapoja pitää matematiikan oppitunteja Martinlaakson lukion lehtori Pekka Peura on kehitellyt. Maailman kymmenen parhaan opettajan joukkoon valittu Maarit Rossi puolestaan kertoo, kuinka matematiikan opetus liittyy arkipäivän asioihin. Molemmat opettajat yhdistävät matematiikan käytännön maailmaan ja ottavat huomioon oppilaiden yksilölliset erot. Näin heikommatkin saavat onnistumisen kokemuksia ja pystyvät linkittämään oppimansa omaan kokemusmaailmaansa. Kun matematiikkaa ymmärtää, se ei ole enää mörkö, vaan kivaa ja kiinnostavaa!

Pekka Peura, Laura Tuohilampi ja Maarit Rossi nivovat matematiikan opetuksen käytännön elämään

Kaikki tarvitsevat matematiikkaa

Myös Tekniikan akateemiset TEKin toiminnanjohtaja Heikki Kauppi kertoo omakohtaisesti matematiikan merkityksestä opinnoissa ja alan valinnassa pitkäaikaisen MAL-aktiivin Jaakko Ojalan haastattelemana. Tampereen yliopistossa matemaattisia aineita opiskeleva Aleksi Heiskanen opettaa matematiikkaa käytännön esimerkein.

Sivustolla voi myös opiskella matematiikkaa kolmen erilaisen pelin avulla. Peleissä on mukana matemaattinen teoriaosuus. Ne ovat ladattavissa myös mobiililaitteille.

Kokeile pelejä itse ja tutustu sivustoon:

55 tarinaa matematiikasta  www.matikkatarinat.fi