Matematiikan opetukseen uusia niksejä

|
Uutinen
Kuuntele

Lasten spontaanin huomion kiinnittämisellä on ratkaiseva merkitys matemaattisten taitojen kehittymiselle.

Tulevaisuudessa tarvitaan yhä joustavampia matemaattisia taitoja. Vuoden alussa alkaneessa Suomen Akatemian hankkeessa selvitetään, voidaanko jo alaluokkien matematiikan opetusta kehittämällä muuttaa oppimista niin, että oppilaat pystyvät käyttämään matemaattisia taitoja joustavasti uusissa tilanteissa.

Tulevaisuuden oppiminen ja osaaminen (TULOS) -tutkimusohjelman hankkeessa kehitetään pedagogisia käytäntöjä ja digitaalisia pelejä sekä luodaan sovelluksia, joiden avulla oppilaat saadaan kiinnostumaan matemaattisista ajatusleikeistä.

Oppilaita halutaan myös auttaa näkemään luonnolliset luvut monin tavoin toisiinsa liittyvänä järjestelmänä. Lisäksi tutkimuksessa perehdytään murto- ja desimaalilukujen ymmärtämiseen ja joustavaan soveltamiseen käytännössä.

– Lasten spontaanin huomion kiinnittämisellä on ratkaiseva merkitys matemaattisten taitojen kehittymiselle. Pyrimme nyt löytämään pedagogisia keinoja ja luomaan teknologiapohjaisia oppimisympäristöjä, jotka innostavat oppilaita havaitsemaan määrällisiä suhteita arkiympäristössään, kertoo tutkimusta johtaja akatemiaprofessori Erno Lehtinen.

TULOS-tutkimusohjelma kestää vuoden 2017 loppuun.