Markku Markkula Euroopan alueiden komitean puheenjohtajaksi

|
Uutinen
Kuuntele

TEKin pitkäaikainen valtuuston jäsen ja entinen hallituksen puheenjohtaja Markku Markkula on valittu Euroopan alueiden komitean puheenjohtajaksi.

Valinta sinetöitiin tänään 12. helmikuuta Euroopan alueiden komitean järjestäytymiskokouksessa Brysselissä. Viisivuotisesta toimikaudesta Markkula toimii 2,5 vuotta presidenttinä ja toisen puolen varapuheenjohtajana. Markkula oli tehtävään Euroopan kansanpuoleen (EPP) ehdokas.

Aiemmin hän on toiminut yhtenä komitean suomalaisjäsenenä viisi vuotta.

– Tämä on ensimmäinen kerta, kun Euroopan perussopimuksen, tässä tapauksessa Lissabonin sopimuksen, mukaisiin toimielimiin valitaan suomalainen puheenjohtaja, joten tätä voi pitää kovana juttuna, Markkula arvioi.

– Tehtävä on erittäin mielenkiintoinen ja antaa entistä paremmat mahdollisuudet viedä suomalaista innovaatiotietämystä Eurooppaan. Esimerkiksi edellinen puheenjohtaja tapasi puolen vuoden aikana kymmenkunta kertaa keskeisimpiä komissaareja komission puheenjohtajasta alkaen. Kyse ei ole vain lausuntojen antamisesta, vaan aivan keskeisestä vaikuttamisesta. Haluan vahvistaa yhteydenpitoa muiden EU-toimielinten kanssa entistä enemmän, Markkula korostaa.

350-jäseninen alueiden komitea edustaa Euroopan unionin paikallis- ja alueyhteisöjä. Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission on kuultava alueiden komiteaa ennen paikallis- ja aluehallinnon toimialaan vaikuttavan lainsäädännön tai muiden päätösten tekemistä. Suomen valtuuskuntaan kuuluu yhdeksän jäsentä ja yhdeksän varajäsentä.

Suomalaisten esimerkkien avulla eteenpäin

Markkula pitää viisivuotiskautensa keskeisimpinä tavoitteina kasvun ja uusien työpaikkojen luomista.

Euroopan komissio julkaisi loppuvuodesta aloittavansa 315 miljardin euron investointiohjelman. Markkula haluaa erityisesti vaikuttaa siihen, että rahat käytettäisiin uusien yhteiskunnallisten ja teollisten innovaatioiden luomiseen, ei vain esimerkiksi teiden ja rakennusten kunnostamiseen.

– Komissio ei ole vielä päättänyt, miten rahat suunnataan. Asiantuntijat arvioivat ehdotuksia, mutta me voimme vaikuttaa siihen, mitä investoinneilla tavoitellaan, sillä rahat investoidaan juuri alueille ja kaupunkeihin. Koko Eurooppaa tarvitsee uusia läpimurtoja.

– Otaniemi-Keilaniemi-akseli ja etenkin startup-yhteisö ovat erinomaisia esimerkkejä. Nostamalla esiin tällaisia konkreettisia esimerkkejä, voidaan osoittaa, kuinka uusia läpimurtoja saadaan aikaiseksi. 

Markkula uskoo, että uudet lähestymistavat houkuttelisivat komission ehdotuksen mukaisesti myös yksityistä rahaa. Markkulan mukaan Eurooppaan saadaan luotua kasvua ennen kaikkea ruohonjuuritasolta käsin.

– Yksi keskeinen viesti on, että uutta kehitetään pilottien kautta, ja konsepteja viedään hyvinä käytäntöinä eteenpäin alueille.

Euroopan alueiden komitea kokoontuu Brysselissä 11.–12. helmikuuta. Kokouksessa komitea muun muassa keskustelee Euroopan komission ensimmäisen varapuheenjohtaja Frans Timmermansin kanssa komission vuoden 2015 työohjelmasta.