Lönerna stiger måttligt

|
Uutinen
Kuuntele

Enligt arbetsmarknadsundersökningen i oktober var medianlönen för en fast anställd diplomingenjör 4 790 euro och medellönen 5 263 euro i månaden.

Motsvarande lönesiffror för diplomingenjörer som utexaminerats i år var 3 360 och 3 423 euro. Medianlönen för en diplomingenjör hade stigit med 0,8 procent jämfört med föregående år.

I arbetsmarknadsundersökningen deltog i år cirka 9 500 medlemmar. 

Mer om resultaten här (på finska) och i den första TEK-tidningen i början av februari år 2017.