Liitot: nuorille mahdollisuus hankkia kokemusta kemian alalta

|
Uutinen
Kuuntele

Liitot kannustavat kemianteollisuuden yrityksiä koronapandemian keskelläkin jatkamaan vastuullista työtä nuorten palkkaamiseksi.

Kesätyöpaikat ovat kemianteollisuudessa olleet yhteinen aihe niin työnantaja- kuin työntekijäliitoille jo pitkään. Yhdessä liitot ovat esimerkiksi sopineet toimialalle myös kesäksi 2021 laajasti mahdollisuuden palkata nuoria (peruskoululaisia, lukiolaisia, kymppiluokkalaisia ja valmentavassa koulutuksessa olevia) ns. tutustu työelämään ja tienaa - kesätyöharjoitteluun. Liitot ovat sopineet yhteiset pelisäännöt siihen, miten työnantaja voi ottaa töihin kesätyöntekijän tai työharjoittelijan tilanteessa, jossa työntekijöitä on irtisanottu tai lomautettu.

Liitot kannustavat kemianteollisuuden yrityksiä koronapandemian keskelläkin jatkamaan samaa vastuullista työtä nuorten palkkaamiseksi, jota yritykset toteuttivat jo kesällä 2020 sekä kannustavat, mikäli mahdollista, myös lisäämään kesätyöpaikkojen määrää entisestään. On tärkeää erityisesti tässä maailman tilanteessa tarjota niin nuoremmille koululaisille kuin jo toimialalle mahdollisesti suuntautuville opiskelijoille kesätyöpaikkojen muodossa uskoa tulevaisuuteen. 

Kesätöiden avulla nuoret saavat arvokasta kokemusta työelämästä ja työelämän pelisäännöistä sekä tutustuvat myös kemianteollisuuteen toimialana. Kun työpaikoilla niin työnantajat kuin työntekijät antavat nuorille positiivisia kokemuksia työelämästä ja kemianteollisuudesta, voidaan olla vaikuttamassa alan työvoiman saatavuuteen jatkossa. Kesätyöt ovat monessa mielessä työpaikoille win-win tilanne. Nuorten teot, ajatukset ja ideat voivat myös tuoda uudenlaista virtaa ja osaamista työpaikoille. 

Kun työpaikoilla niin työnantajat kuin työntekijät antavat nuorille positiivisia kokemuksia työelämästä ja kemianteollisuudesta, voidaan olla vaikuttamassa alan työvoiman saatavuuteen jatkossa.

Koko alan tulevaisuuden kannalta on tärkeää, että nuorille syntyy kuva toimialasta, jonka yritykset tekevät hartiavoimin töitä ilmastonmuutoksen torjunnassa saavuttaakseen hiilineutraalisuuden, panostavat merkittävästi turvallisuuskysymyksiin työpaikoilla ja tarjoavat mahdollisuuden monipuolisiin työtehtäviin myös tulevaisuudessa.

Liitot näkevät kesätyöntekijät pelkästään positiivisena mahdollisuutena alalle, joka kannattaa kaikkien osapuolten myös kesällä 2021 hyödyntää! 

Kirjoittajat: 
Kemianteollisuus ry
Teollisuusliitto ry
Ammattiliitto Pro
Ylemmät toimihenkilöt YTN

 

Avainsanat: