Läs mer om årsskiftets lagändringar

|
Uutinen
Kuuntele

Lagen som inverkar på många löntagares situation ändrades vid årsskiftet.

Prövotid, arbetslöshetsskydd, arbetstid... Läs om allt som ändrades vid årsskiftet. Lagen som inverkar på många löntagares situation ändrades vid årsskiftet.

  • Motiveringsbehovet för tidsbestämda arbetsavtal ändrades, prövotiden förlängdes och återanställningsskyldigheten förkortades.
  • Maximitiden för utbetalning av arbetslöshetsskydd förkortades, självrisktiden förlängdes och dagpenningen samt förhöjningarna minskade.
  • Omställningsskyddet för dem som sagts upp av ekonomiska eller produktionstekniska orsaker förbättrades.
  • Arbetsgivarna får en engångsersättning om 2 500 euro för familjeledigheter.

Läs mera på fisnka.

Andra ändringar: