Lähde mentoriksi turvapaikanhakijalle!

|
Uutinen
Kuuntele

Tekniikan osaaja, voit olla avuksi turvapaikanhakijalle kertomalla oman alasi ja suomalaisen työelämän kuulumisia – eli asioita, joita hän ei välttämättä virkamiehiltä kuule.

TEK on yhdessä Akavan muiden jäsenliittojen kanssa käynnistänyt syksyn aikana projektin, jonka tavoitteena on tarjota ammatillista mentorointia korkeakoulutetuille turvapaikanhakijoille.

Mentoroinnin tavoitteena on antaa turvapaikanhakijalle kokemusperäistä tietoa oman alan työstä ja työmarkkinoista Suomessa. Projektiin osallistuvat turvapaikanhakijat ovat saaneet viranomaisilta perustietoa Suomesta ja heillä on jo kuntapaikka. Se, mitä he eivät viranomaisilta saa, on omaan tekniikan alan ammattiinsa liittyvä erikoistietous.

Tässä TEKin jäsenet voivat olla avuksi. 

Mitä mentori tekee?

Projektissa mentori ja turvapaikanhakija tapaavat 3–5 kertaa. Mahdollisuuksien mukaan jokaiselle turvapaikanhakijalle on kaksi mentoria.

Tapaamisissa on tarkoitus keskustella ammatillisesta osaamisesta, alan työmarkkinoista Suomessa, mahdollisuuksista kouluttautua sekä suomalaisesta työelämästä ylipäätään. Tapaamisissa voi myös tehdä hahmotelmia turvapaikanhakijan työurasta ja sen tiekartasta.

Mentoreiden ei tarvitse osata kaikkea itse, vaan apua saa TEKin toimistolta. Mentorin idea on kertoa omia näkemyksiään työelämästä ja auttaa turvapaikanhakijaa löytämään oikeat tietolähteet.

Tapaamiset ovat vapaamuotoisia. Mentori ja mentoroitava voivat sopia keskenään sopivan tavan pitää yhteyttä.

Lähtökohtaisesti tapaamisten kieli on englanti.

  • Kiinnostuitko? Voit kysyä lisätietoja ja ilmoittautua vapaaehtoiseksi mentoriksi ottamalla yhteyttä TEKin asiamies Juhani Nokelaan (juhani.nokela(a)tek.fi)