Kunta-alalle oma työelämän kehittämisohjelma

|
Uutinen
Kuuntele

Kunta-alalle on valmisteilla työelämän kehittämisohjelma, jonka tavoitteena on tehdä näkyväksi kuntatyöpaikoilla tehtävä hyvä kehittämistyö ja edistää työelämän kehittämistä osana kuntasektorin isoja uudistuksia.

KT Kuntatyönantajat ja kunta-alan pääsopijajärjestöt käynnistivät tammikuussa yhteisen Kunta-alan työelämän kehittämisohjelman (Kunteko) 2014–2020 valmistelut. Kehittämisohjelman valmistelussa on hyödynnetty laajasti kuntatyöpaikkojen tuloksellisuustyöstä ja työurien pidentämisestä kertyneitä kokemuksia.

KT Kuntatyönantajat ja kunta-alan pääsopijajärjestöt hyväksyivät ohjelmalle kesäkuussa ohjelmasuunnitelman. Ohjelman nimi Kunteko 2020 julkistettiin elokuussa Lappeenranta-seminaarissa.

Tavoitteena Euroopan parhaat kuntatyöpaikat

Kunteko 2020 -ohjelman tavoitteena on, että Suomessa on Euroopan parhaat kuntatyöpaikat ja kuntasektorin työpaikoilla on kyky vastata kuntatyön tulevien vuosien haasteisiin.

Ohjelmassa tehdään näkyväksi kaikentasoista työelämän kehittämistyötä. Ohjelman kautta näkyvyyttä saa yhtä hyvin pieni, arkinen työpaikkakohtainen parannus tai kokeilu kuin aivan uusi, innovatiivinen ja toimialarajat ylittävä palveluratkaisu. Ohjelman kautta voi jakaa omia kokemuksia. Se antaa myös mahdollisuuden soveltaa muualla hyväksi koettuja oppeja omaan toimintaan.

Yksi kehittämisohjelman kantavista ajatuksista on kerätä järjestelmällisesti tietoja hyvistä kokemuksista ja kiinnostavista käytännöistä, jotta ne saadaan kaikkien käyttöön. Toinen ajatus on edistää mahdollisten muutosten keskelläkin yhteistoiminnallista ja pitkäjänteistä kehittämistä. Kunteko ei ole hankkeille, joilla tavoitellaan henkilöstön irtisanomisia ja lomautuksia.