Kun kakku kasvaa jää myös jaettavaa

|
Uutinen
Kuuntele

Vahva omaisuus antaa järjestölle vakautta ja uskottavuutta.

TEKin omaisuuden arvo oli viime vuoden tilinpäätöksen mukaan 99 miljoonaa euroa. Varojen hoitoa ohjaa talous­valiokunta, jossa puhetta johtaa kuluvalla vaalikaudella pitkän linjan järjestövaikuttaja Matti Carpén.

– Talousvaliokunta ei osallistu TEKin järjestöpolitiikkaan. Sen tehtävänä on hoitaa vastuullisesti TEKin varallisuutta. Siksi TEKissä erotetaan varsinainen varainhoito ja aatteelliset sijoitukset, joilta ei välttämättä odotetakaan tuottoa, vaan tuetaan jotain tekkiläisille tärkeää hanketta, Carpén sanoo.

Tietoliikennealan DI Carpén kertoo kiinnostuneensa talousasioista jo nuorena.

– Koulutusalaa valitessani ajattelin kuitenkin, että voin laajentaa helpommin osaamistani tekniikasta talouteen kuin päin­vastoin, joten valitsin TKK:n.

Carpénin mielestä vahva omaisuus on TEKille voimavara.

– Se antaa järjestölle vakautta ja uskottavuutta. Se pienentää myös jäsenmaksu­painetta, kun tietty osa sijoitustoiminnan tuotoista tuloutetaan järjestön toiminta­menoihin, olivatpa ajat hyvät tai huonot.

Carpén muistuttaa, että TEKin jäsenistöä on eri aloilla ja monenlaisissa työtehtävissä.

– Jos yhteiskunnassa asiat ovat kunnossa, myös TEKin jäsenillä menee hyvin. TEKin moodin vaikuttamisessa tulee mielestäni olla kakun kasvattaminen, jolloin syntyy myös uutta jaettavaa. T&K-, koulutus- ja yrittäjämyönteinen kansantalous luo edellytykset kasvulle. Kansallisesta kilpailukyvystä on huolehdittava. Kasvavissa ja uusissa yrityksissä syntyy työpaikkoja ja sitä kautta myös hyvinvointia yhteiskuntaan.

– Olen pitkäjänteisen, vastuullisen johtamisen kannalla. Kymmenen vuotta vakuutusalalla, ensin Eläke-Fenniassa ja nyt Elossa, ovat opettaneet katsomaan paljon kvartaaleja pidempiä syklejä.

– Muutos on välttämätöntä, jotta pysyy kehityksessä mukana, mutta revoluutiota pitäisi tavoitella pääsääntöisesti jatkuvan evoluution kautta.  Jatkuvuus tuo turvaa ihmisille, mutta pysähtyneisyyttä ei saa sallia. Niin järjestön, yrityksen kuin yksilönkin on huolehdittava siitä, että on hyvässä kunnossa. Se ei tule itsestään, vaan vaatii jatkuvaa kehittämistä ja omasta kilpailukyvystä ja kunnosta huolehtimista.

Sijoitusmaailmassa tuotto ja riski kulkevat usein käsi kädessä. Jos valitset riskipitoisemmat sijoitusinstrumentit, niin on mahdollisuus korkeampiin tuottoihin. Mitalin kääntöpuoli on se, että päinvastaisessa tapauksessa myös tappiot ovat mittavammat.

– TEKin kaltainen järjestö hakee pitkällä aikajänteellä sellaista tuottoa, että pystyy säilyttämään omaisuuden reaaliarvon jäsentä kohden. Näin järjestötoimintaa rahoittava osuus pystytään pitämään tasaisena sijoitustoiminnan vaihteluista huolimatta.