Koulutustilit toteutettava mahdollisimman pian

|
Uutinen
Kuuntele

Akavalaisten ammattiliittojen mielestä aikuiskoulutuksen rahoitus pitää uudistaa kysyntälähtöiseksi.

Koulutustilit tulee toteuttaa mahdollisimman pian aiemman selvitystyön pohjalta. Osaamisen jatkuva kehittäminen on välttämätöntä, jotta voimme vahvistaa kilpailukykyä ja säilyttää työpaikkoja Suomessa.

Selvityshenkilöiden Ida Mielityisen ja Erno Lehtisen marraskuussa 2012 luovuttamassa selvityksessä henkilökohtaisista koulutustileistä luotiin erinomainen pohja henkilökohtaisten koulutustilien luomiseksi. Esitetty malli on kansantaloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä, eikä se nostaisi kohtuuttomasti yksilöiden, työnantajien ja julkisen sektorin kustannuksia.  

Osaamisen kehittämiseen ja uudistamiseen panostaminen on välttämätöntä Suomen kilpailukyvyn ja osaamisintensiivisten työpaikkojen säilymisen kannalta. Samanaikaisesti aikuiskoulutuksen rahoituksen niukkenevat resurssit edellyttävät rakenteellisia uudistuksia aikuiskoulutuksen ja osaamisen kehittämisen rahoitukseen. Selvitysmiesten esittämä malli voi merkittävällä tavalla lisätä koulutuksen kysyntälähtöisyyttä ja tarjonnan joustavuutta aikuis- ja täydennyskoulutuksessa.

Laajapohjainen selvitysryhmä toteuttamaan koulutustilejä

Jotta henkilökohtaisten koulutustilien toimeenpanossa voitaisiin edetä mahdollisimman nopeasti, Opetus- ja kulttuuriministeriön pitäisi nimittää selvitysryhmä, joka edistäisi koulutustilien toteutumista ja tarkentaisi aiemman selvityksen esityksiä. On erittäin tärkeää, että selvitysryhmässä on edustettuna työntekijä- ja työnantajaosapuolet sekä vastuullinen virkamies. Näin voidaan varmistaa, että lisäselvityksessä otetaan riittävästi huomioon tilien rahoittajien, koulutuksenjärjestäjien ja koulutukseen osallistuvien yksilöiden intressit sekä työelämän osaamistarpeet.

Selvityshenkilöillä tulisi olla asiantuntemusta erityisesti koulutuksen aliedustettujen ryhmistä ja asiantuntijoiden osaamisesta. Selvitysryhmän työn tukena voisi toimia laajapohjainen taustaryhmä.

Suomen Ekonomiliitto SEFE, Tradenomiliitto TRAL, Tekniikan akateemiset TEK ja Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut YKA näkevät, että aikuiskoulutuksen rahoituksen uudistaminen kysyntälähtöiseksi tulee toteuttaa pikaisesti. Sen toimeenpanemiseksi liitot esittävät lisäselvityksen tekemistä aikaisemman selvitystyön pohjalta.

Kannanotossa ovat mukana Suomen Ekonomiliitto SEFE, Tekniikan Akateemiset TEK, Tradenomiliitto  TRAL ja Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut YKA.