Koulutusta uudistettava rohkeasti

|
Uutinen
Kuuntele

Suomalainen korkeakoulujärjestelmä on ollut viikon aikana luupin alla monessa selvityksessä. TEKin korkeakoulupolitiikasta vastaava asiamies Juhani Nokela arvioi esityksiä.

– Suomen korkeakoulujen rakennetta ja toimintatapoja tulee uudistaa, jotta pystymme käyttämään niukkoja koulutusresursseja entistä tehokkaammin, Nokela korostaa.

Uudistamista ehdottaa myös alkuviikosta julkaistu opetusministeriön tilaama kansainvälinen selvitys. Arviointiryhmä pitää korkeakoulujen määrää suurena pieneen maahan ja kehottaa niitä syventämään yhteistyötään. Esteet yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen väliseltä yhteistyöltä on purettava ja myös yhdistymisten tulee olla mahdollisia.

Samansuuntaiseen arvioon päätyi myös viime viikolla julkaistu Elinkeinoelämän Valtuuskunta EVAn arvio. Sen mukaan muun muassa yliopistoyksiköiden määrää pitäisi vähentää tuntuvasti. Lisäksi yliopistojen koulutuksessa ja tutkimuksessa on valittava avoimesti ne strategiset alat, jotka ovat tärkeitä 10–15 vuoden kuluttua.

Yhteistyötä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen välillä on syvennettävä. Niukat resurssit on käytettävä paremmin tutkimuksen ja opetuksen laadun parantamiseen. Nyt resurssit ovat liian jakaantuneita ja meillä on väkilukuun nähden liikaa korkeakouluja, Nokela summaa.

Nokela huomauttaa, että tähän suuntaan ollaan myös etenemässä. Tällä hetkellä Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen yliopisto valmistelevat käytännön ehdotusta korkeakoulujen yhdistämiseksi.

Oppimisympäristö digiajalle

Kansainvälinen arviointiryhmä antoi Suomelle yhteensä yhdeksän suositusta. Yksi keskeisiä viestejä oli, että opetus- ja oppimismetodeja on modernisoitava ja kansainvälistymistä on vahvistettava tuntuvasti.

– Opetuksessa ja oppimisessa on tultava nykyaikaan. Oppimisympäristö ja -menetelmät on saatava digiajalle, Nokela toteaa.

Myös alakohtaisia ehdotuksia julkaistu

Lisäksi Suomen yliopistojen yhteistyöelin UNIFI julkaisi tällä viikolla alakohtaiset ehdotukset yliopistojen rakenteellisesta kehittämisestä. Tekniikan ala ei ollut tässä mukana, sillä tekniikan alan rehtorit ja dekaanit ovat pohtineet uudistuksia jo pidemmän aikaa.

Nokelan mukaan alakohtaisista papereista löytyy kuitenkin yhteisiäkin teemoja. Hänen mielestään on tärkeää, että myös tekniikan alalla kehitetään kansainvälisiä tutkinto-ohjelmia sekä parannetaan yliopistojen ja tutkimuslaitosten yhteistyötä.

– Monissa papereissa ehdotettiin laaja-alaisia kandidaattiohjelmia, mikä on kannatettavaa. Tekniikan alalla näitä jo valmistellaankin.

Lue myös uutinen:

Lisätietoa selvityksistä:

Avainsanat: