Etätyöskentelyä kotona

Korona pakotti etätyöloikkaan

|
Uutinen
Kuuntele

Muutos näkyy kaikilla sektoreilla ja kaikissa sosioekonomisissa ryhmissä.

Työ- ja elinkeinoministeriön Työolobarometrin tuoreet tulokset vahvistavat arkihavainnon: työpaikoilla on tapahtunut huima digiloikka. Barometrin mukaan sähköisiä työtiloja ja pikaviestintävälineitä työssään käyttävien osuus kasvoi selvästi vuodesta 2019.

Myös etätyö yleistyi selvästi vuodesta 2019. Vuonna 2020 palkansaajista 48 prosenttia oli tehnyt etätyötä. Moni teki etätyötä aiempaa useammin. Valtaosa eli 92 prosenttia etätyötä tehneistä oli tyytyväisiä etätyön sujumiseen koronatilanteen aikana. Koronapandemia toi etätyön tekemiseen lähes vuosikymmenen harppauksen.

Epävarmuus työstä kasvoi

Työolobarometrin ennakkotietojen mukaan koronapandemia myös lisäsi palkansaajien epävarmuutta työn menettämisestä vuoteen 2019 verrattuna, mutta selkeästi vähemmän kuin mikään aiempi talouskriisi Työolobarometrin 30-vuotisessa historiassa. Etätyö, lomautusten käyttö ja yrityksille luodut tukitoimet ovat lieventäneet palkansaajien irtisanomisen pelkoa aiempiin talouskriiseihin nähden.

Työolobarometri on vuodesta 1992 lähtien toteutettu otantatutkimus, joka seuraa työelämän laadun kehittymistä suomalaisten palkansaajien näkökulmasta. Tutkimuksen vuoden 2020 tiedot perustuvat Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen yhteydessä elo- ja syyskuun aikana tekemiin puhelinhaastatteluihin. 

Vuonna 2020 tutkimukseen vastasi 1 647 palkansaajaa. Tutkimuksen tiedot voidaan työ- ja elinkeinoministeriön mukaan luotettavasti yleistää koskemaan työssä olevia palkansaajia koko Suomessa ja kaikilla sektoreilla.

Avainsanat: