Koodin lähteillä

|
Uutinen
Kuuntele

TEK tukee Koodi2016 hanketta, joka avaa ohjelmoinnin maailmaa päättäjille ja opettajille.

Ohjelmointi on lähitulevaisuuden ydinosaamista. Tämä on tunnistettu myös uutta opetussuunnitelmaa tehtäessä: ohjelmointi tulee osaksi peruskoulujen opetusta syksyllä 2016.

Koodi2016 on Linda Liukkaan ja Juhani Mykkäsen vetämä hanke, jonka tarkoitus on avata ohjelmoinnin maailmaa päättäjille ja opettajille. Liukas ja Mykkänen julkaisevat kesäkuussa Koodi2016-nimiset oppaan ja verkkosivuston. Ne kertovat siitä, mitä ohjelmointi on, miksi sitä on tärkeää oppia ja miten sitä voitaisiin opettaa. Hankkeeseen voi tutustua osoitteessa: koodi2016.fi.

TEK tukee Koodi2016 hanketta yhdessä Liikenne- ja viestintäministeriön, Ohjelmistoyrittäjät ry:n, Sitran, Teknologiateollisuus ry:n, Startup-säätiön, Diacorin, Eficoden, Futuricen, Reaktorin, Rovion ja Supercellin kanssa.