Konkurrenskraftsavtalets tillämpningsförhandlingar inleds

|
Uutinen
Kuuntele

Arbetsmarknadens centralorganisationer har godkänt förhandlingsresultatet om ett konkurrenskraftsavtal.

Härnäst ska arbetstagar- och arbetsgivarförbunden före den 31 maj förhandla om tillämpningen av förhandlingsresultatet i kollektiv- och tjänstekollektivavtalen.