Kolmannes asiantuntijoista pudonnut työaikaseurannan ulkopuolelle

|
Uutinen
Kuuntele

Akava ehdottaa reipasta työaikalain kokonaisuudistusta. Työajoista tulisi voida sopia tarkemmin alakohtaisesti työehtosopimusneuvotteluissa.

Joka kolmas asiantuntija ja esimies on pudonnut kokonaan työajanseurannan ulkopuolelle. Kolmannes asiantuntijoista pitää itse kirjaa työtunneistaan, ja vain vajaa kolmannes asiantuntijoista on työaikaseurannan piirissä.

Tulokset käyvät ilmi tänään julkistetusta Tilastokeskuksen Työolotutkimukseen perustuvasta Akavan selvityksestä.

– Tällä hetkellä nykyinen työaikalaki ei tavoita asiantuntijoiden arkea. Valtaosa asiantuntijatyössä olevista joutuu arjessaan kokemaan työaikasuojelun puutteita. Tämä on huolestuttaa, sillä ihmisten pitäisi jaksaa työssään pidempään, kiteyttää johtaja Maria Löfgren Akavasta.

Korvaamattomien ylitöiden määrä lisääntynyt

Selvityksen mukaan työajoissa joustaminen ja harmaat ylityöt ovat vakiintuneet suomalaiseen työaikakulttuuriin. Ylemmät toimihenkilöt joutuvat joustamaan muita palkansaajia useammin työtehtävien vaatimuksesta ja asiakkaiden tarpeiden vuoksi.

Reilusti yli kolmannes ylemmistä toimihenkilöistä tekee korvauksettomia ylitöitä joka viikko. Niiden määrä on lisääntynyt viiden vuoden aikana.

– Joustaminen on tämän päivän ja tulevaisuuden henki, mutta tällä hetkellä joustamista ei huomioida riittävästi työaikasuunnittelussa, työntekijöiden palautumisessa ja ylitöiden korvaamisessa, Löfgren luettelee.

Tämä näkyy myös TEKin tutkimuksissa. Helmikuussa julkaistun Työajan seuranta ja työaikapankki käyttöön! -selvityksen mukaan tekkiläisistä 60 prosenttia palautuu työn rasituksista korkeintaan kohtalaisesti.

Saman tutkimuksen mukaan tekkiläisistä 28 prosenttia on kokonaan työajan seurannan ulkopuolella.

Nyt tarvitaan työaikalain kokonaisremontti

Löfgren korostaa, että työaikalakiin tarvitaan nyt reipas kokonaisuudistus. Nykyinen työaikalaki on säädetty vanhaan teolliseen yhteiskuntaan eikä tunnista työnantajien ja työntekijöiden nykytarpeita.

Löfgrenin mukaan kaikki palkansaajat on saatava jatkossa työaikalain piiriin ja työaikaan pitää lukea kaikki työhön sidonnainen aika. Myös etätyön käsite ja sen ehdot pitää huomioida paremmin uudessa laissa.

– Lisäksi työantajien pitää tajuta, että annetaan työntekijöille riittävä palautumismahdollisuus. Se on tuottava investointi. Sen pitää näkyä paremmin uudessa laissa.

Akavan mukaan eri toimialojen tilanteet eroavat toisistaan niin paljon, että työajat ja jopa työaikalain soveltaminen voitaisiin jatkossa ratkaista valtakunnallisissa työehtosopimuksissa.

– Haluamme, että mennään enemmän alakohtaisuuteen. Työntekijä- ja työnantajaliitot ymmärtävät lainsäätäjää paremmin alan erityispiirteet. Laki takaa kuitenkin edelleen vähimmäissuojan niille, joilla ei ole työehtosopimusta tai asiasta ei ole erikseen sovittu työehtosopimuksessa, Löfgren kertoo.

 

Lue lisää Akavalainen-verkkolehdestä:

Lue myös TEK-verkkolehdestä:

Avainsanat: