Kokoomus vahvisti asemaansa TEKin valtuuston suurimpana ryhmänä

|
Uutinen
Kuuntele

Puoluepoliittisilla ryhmillä on TEKin uudessa valtuustossa kaksi paikkaa enemmän kuin päättyvällä kaudella. Naisten osuus kasvoi hiukan ja valtuutettujen keski-ikä nousi.

TEKille on valittu jäsenäänestyksellä uusi 70-jäseninen valtuusto seuraaviksi kolmeksi vuodeksi. Kokoomus sai uuteen valtuustoon yhteensä 21 paikkaa ja vahvisti yhdellä lisäpaikalla asemaansa TEKin valtuuston suurimpana ryhmänä. Suurin nousija oli puolueisiin sitoutumaton, työelämän edunvalvontaa painottava iTyö, joka kasvatti paikkamääräänsä kolmella. Myös Vihreät saivat yhden lisäpaikan.

Puoluepoliittisesti sitoutumaton Yhtenäinen TEK ja Teekkarihenki -ryhmä menetti kolme paikkaa ja TEKin nuoret kaksi paikkaa.

Keskusta ja sosialidemokraatit pysyivät ennallaan. Uutena ryhmänä kahdella ehdokkaalla vaaleissa mukana ollut Vasemmistoliitto ei saanut yhtään paikkaa.

Ääniharavina poliitikkoja ja työpaikkojen luottamusmiehiä

Vaalien ääniharava suurimmalla, eteläisellä vaalialueella oli TEKin hallituksen puheenjohtaja, kansanedustaja Marjo Matikainen-Kallström  (kok, Espoo) 231 äänellä. Seuraavina olivat Jyrki Kasvi (vihr, Espoo) 173 äänellä ja Mari Puoskari (vihr, Hki) 121 äänellä.

Komeat 119 ääntä keräsi vaalien ikäpresidentti, 88-vuotias emeritusprofessori ja entinen kansanedustaja Martti Tiuri (yht, Espoo). 116 ääneen ylsi yrittäjä Sanna Perkiö (kok, Hki), entinen kansanedustaja hänkin.

Läntisen vaalialueen äänikuningas oli Tampereen teknillisen yliopiston rehtori Markku Kivikoski (yht, Tampere) 79 äänellä.

Vähäväkisemmillä vaalialueilla idässä ja pohjoisessa suurimmat ääniosuudet keräsivät ylempien toimihenkilöiden luottamusmiehenä työpaikallaan toimiva Kimmo Koskinen (kok, Varkaus), 57 ääntä, ja Nokian ylempien entinen luottamusmies Mikko Merihaara (kok, Oulu), 85 ääntä.

TFiF-vaalipiirissä suurimman äänisaaliin, 142 ääntä, keräsi Annica Lindfors (Tfifarna, Turku), kakkosena Nora Ilivitzky 120 äänellä (Tfifarna, Hki). Vaalipiirissä ehdokkaita tosin asetti vain yksi vaaliliitto ja vain sen verran, että järjestösopimuksen mukaiset varsinaisten ja varavaltuutettujen paikat täyttyvät.

Uusia kasvoja verrattuna päättyvän kauden valtuustoon tuli valituksi 22. Tosin osa heistäkin on jo osallistunut valtuustotyöhön vara­paikalta tai varsinaisena edustajana aikaisemmilla valtuustokausilla. Nuorista valtuustoon nousijoista 33-vuotias tarkastusinsinööri Ville Lahtinen (yht) Lahdesta keräsi komeat 95 ääntä.

Uuden valtuuston jäsenistä kolme neljäsosaa työskentelee yksityisellä sektorilla, mikä vastaa likimain jäsenkunnan jakautumaa. Valtuutettujen keski-ikä on 48 vuotta, joka on kolme vuotta korkeampi kuin äänioikeutettujen. Valtuuston jäsenistä 37 prosenttia on naisia, prosenttiyksikön enemmän kuin edellisellä kaudella. Naisten osuus äänoikeutetuista on noin 20 prosenttia.

Äänioikeutettuja jäseniä TEKin vaaleissa oli runsaat 51.000. Ehdokkaita oli 456. Äänestys­prosentti oli 23,4, joka on  0,4 prosenttia vähemmän kuin kolmen vuoden takaisissa vaaleissa.


Vaalit toteutettiin nyt toisen kerran yhdistelmävaalina, jossa jäsen sai valintansa mukaan äänestää joko sähköisesti tai postitse. Äänistä
yli 47 prosenttia eli kaksi prosenttiyksikköä enemmän kuin edellisissä vaaleissa annettiin sähköisinä.